Annons

Hans Ingvar Roth:Grunden till grymhet skapas i vardagslivet

Genom att betrakta grymhet som något exotiskt och kopplat till enskilda individer missar vi enligt filosofen Kathleen Taylor de ondskefulla tendenser som finns i vår närmiljö. Lösningen är snarare politisk än medicinsk.

Publicerad

År 1971 utfördes ett kontroversiellt psykologiskt experiment på Stanforduniversitetet som blivit känt som Stanfordexperimentet. Den amerikanske socialpsykologen Philip Zimbardo, som tog initiativet till experimentet, hade för avsikt att undersöka hur enkelt det var att få ”vanliga” college-studenter att framkalla grymma och sadistiska beteenden gentemot varandra.

Experimentet finansierades av den amerikanska krigsmakten som ville få kunskap om orsakerna till konflikter inom fängelser och marinkåren. Studenterna delades slumpmässigt in i två grupper – fångar och fångvaktare – och fördes till ett avskilt rum i universitetets källare. Efter några dagar utvecklade de studenter som blivit fångvaktare klart våldsamma och kränkande beteenden gentemot de studenter som spelade fångar. Över en tredjedel av de fångvaktande studenterna uppvisade också påtagligt sadistiska beteenden där de efter hand uppenbarligen fann ett stort nöje i att kränka och åsamka sina fångar.

Annons
Annons
Annons