Grov överdrift att alla jobb kräver högskolebehörighet

Under strecket
Publicerad
Annons

De ungdomar som inte lyckas uppnå högskolebehörighet i gymnasiet måste också kunna få plats och verka i vårt samhälle. Inget gör socialdemokraterna mera rasande än när vi värnar dessa ungdomar. Senast är det Ola Asplund, IF Metall, som går till storms (
Brännpunkt 18/9).

Det treåriga gymnasiet för alla infördes på 1990-talet. Nästan alla börjar också i gymnasieskolan, men närmare 12 000 i varje årskull har hoppat av innan de påbörjat sitt tredje gymnasieår, huvuddelen av dem redan efter första året. Dessa avhoppare har mycket svårt att få jobb, och bidrar till att Sverige har högre ungdomsarbetslöshet än många jämförbara länder.

Annons
Annons
Annons