Annons
X
Annons
X

Grönt ljus för 100000 nya bostäder

Stockholm växer mer än vad vi tidigare kunnat föreställa oss. Därför höjer vi nu takten för bostadsbyggandet med 20 procent. 100000 nya bostäder ska byggas till år 2030, skriver Sten Nordin (M), Lotta Edholm (FP), Per Ankersjö (C) och Ewa Samuelsson (KD).

Sten Nordin (M), finansborgarråd.
Sten Nordin (M), finansborgarråd. Foto: FREDRIK PERSSON/SCANPIX

Stockholm är en växande storstad. Pulsen, arbetsmarknaden, kulturutbudet och miljön får fler att söka sig hit och stadens befolkning beräknas öka till närmare en miljon invånare till 2025. Stockholm är en stad där allt fler bildar familj och väljer att bo kvar i på ålderns höst. Att fler vill vara stockholmare är i grunden positivt. Det är en förutsättning för jobb och ökad välfärd. Men ett växande Stockholm är givetvis också en stor utmaning.

Stockholms betydelse för Sverige kan inte överskattas. En fortsatt hög tillväxt i Stockholm är något som hela landet vinner på. Många av de stora företag som bär upp landets ekonomi har skapats eller finns i Stockholm. Det är i företag och på universitet i Stockholm som framtidens idéer föds.

När kommunfullmäktige våren 2007 beslutade att anta vision 2030 – Ett Stockholm i världsklass – spändes bågen högt. Vi såg redan då framför oss en allt mer urbaniserad värld. På fyra år har Stockholm vuxit med 60000 invånare, vilket motsvarar ett helt Kalmar. Om dagens takt i befolknings- ökningen står sig kommer vi år 2014 vara 900000 invånare, och vi passerar en miljon stockholmare redan år 2025.

Annons
X

Vårt vallöfte för mandatperioden inför valet 2006 var, liksom inför senaste valet, att vi skulle bygga minst 15000 lägenheter. Vi nådde 17000 bostäder och målsättningen är att vi även under denna mandatperiod ska överträffa löftet.

Alla prognoser visar att Stockholm växer mer än vad vi tidigare kunnat föreställa oss och därför måste vi höja ambitionerna mer för bostadsbyggandet för att klara befolkningsökningen. Noggranna analyser pekar på att vi måste öka takten på bostadsbyggandet med cirka 20 procent. Vi måste bygga 100000 bostäder till år 2030. Nedbrutet per år innebär det att vi i Stockholms stad måste skapa förutsättningar för byggnation av 5000 bostäder per år de närmaste 20 åren. Stockholm är därmed inne i den tredje större expansions-fasen på drygt hundra år.

Vid förra sekelskiftet växte staden rejält. Centralstationen byggdes, elektriciteten drogs in och Stockholm utvecklades till en storstad. Efter andra världskriget byggde vi tunnelbana och möjliggjorde bostäder i kollektivtrafiknära stadsdelar som Farsta och Högdalen. Nu växer staden för tredje gången. Vi har förtätat inner- staden, anlagt moderna bostads-områden i Hammarby Sjöstad, Liljeholmen-Årstadal, och fram-över i Norra Djurgårdsstaden och Hagastaden. Ytterstaden har förtätats och miljonprogrammen renoverats med vinster för både klimatet och boende. Vi ställer hårda krav på energieffektivitet och miljövänligt byggande, vilket stockholmarna vill, när vi bygger stad i hela Stockholm.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Staden ställer tuffa miljökrav på byggandet i kommande miljöprogram. Vi ska inte bara säkerställa att människor har någonstans att bo utan vi ska även säkerställa att Stockholm är en fantastisk stad att bo i.

  Vi ska öka takten på bostadsbyggandet genom att prioritera planer och projekt som är aktuella, bygga både hyres- och bostadsrätter. Vi ska bygga tätare längs med kollektivtrafiken och planera för bostäder där nya vägar och spår dras.

  Genom att bygga fler bostäder där det är enkelt att cykla och resa med kollektivtrafik ser vi till att Stockholm fortsätter att vara en miljöstad i världsklass. Vi ska tidigt planera för förskolor, skolor, gruppbostäder och äldreboenden. På längre sikt måste vi också inventera vad för mark som finns tillgänglig för bostadsbyggande och se över hur vi kan göra stadsbyggandet effektivare.

  En höjd takt kommer innebära ökade kostnader för gator, parker, förskolor, skolor och äldreomsorg, men samtidigt också ökade skatteintäkter.

  När Stockholm nu närmar sig en miljon invånare måste vi ta ett helhetsgrepp och se över vår roll i det statliga inkomstutjämningssystemet. För stockholmarnas välfärd krävs stabila finanser utan obehagliga överraskningar.

  Att öka takten i bostadsbyggandet är viktigt för hela Stockholm och Sverige. En fördjupad analys av utmaningarna för att nå 100000 nya bostäder till 2030 samt förslag på hur detta ska genomföras tas fram inför budget 2012. Vi vill nå en bred politisk överrenskommelse kring målen om ett hållbart och växande Stockholm och bjuder därför in oppositionen till att sluta upp bakom byggandet av 100000 nya bostäder i Stockholms stad till 2030. Vi hoppas vi kan nå en samsyn kring ökningstakten på 20 procent.

  STEN NORDIN (M)

  finansborgarråd

  LOTTA EDHOLM (FP)

  skolborgarråd

  PER ANKERSJÖ (C)

  stadsmiljöborgarråd

  EWA SAMUELSSON (KD)

  biträdande socialborgarråd

  Annons
  Annons
  X

  Sten Nordin (M), finansborgarråd.

  Foto: FREDRIK PERSSON/SCANPIX Bild 1 av 4

  Lotta Edholm (FP), skolborgarråd.

  Foto: FREDRIK PERSSON/SCANPIX Bild 2 av 4

  Per Ankersjö (C), stadsmiljöborgarråd.

  Foto: FREDRIK PERSSON/SCANPIX Bild 3 av 4

  Ewa Samuelsson (KD), biträdande socialborgarråd.

  Foto: FREDRIK PERSSON/SCANPIX Bild 4 av 4
  Annons
  X
  Annons
  X