Grönsaker drog upp inflationen

Dyrare grönsaker bidrog till att konsumentpriserna steg med 0,1 procent mellan april och maj. Under det senaste året har de svenska priserna ökat i snitt med endast 0,1 procent.

Under strecket
Publicerad
Annons

Inflationen fortsätter att vara låg, för att inte säga nästan obefintlig, i Sverige. Den låga prisökningstakten var väntad och bidrar till spekulationerna om att Riksbanken kommer att sänka styrräntan vid sitt räntemöte nästa vecka.
Förutom högre priser på grönsaker - bland annat steg slanggurkan med 49 procent - steg priset även på skor och teletjänster under maj vilket bidrog till senaste månadens ökning. Lägre räntekostnader och lägre priser på charter- resor pressade ned prisnivån.

Under de senaste tolv månaderna har högre hyreskostnader, högre bensinpriser och höjda priser på restauranger och logi pressat upp den svenska prisnivån.
Det har motverkats av så- väl lägre räntekostnader som lägre elpriser och lägre priser på teletjänster och utrust- ning. Priserna på datorutrustning och övrig hemelektronik har sjunkit med nästan 14 procent under året och bidragit till den låga genomsnittliga inflationen.
Årstakten för den under- liggande inflationen, som är det mått som Riksbanken använder, var 0,2
procent i maj.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons