Hela denna artikel är en annons

Skapar nya möjligheter för Kina-investeringar

Förhoppningar om att Kina ska ta ett större ansvar kring klimatfrågan förändrar möjligheterna att göra investeringar i landet. Nordea Fonder investerar bland annat i företag som kan utnyttja omställningen mot ett grönare Kina.

Amy Yuan Zhuang menar att grön energi på lång sikt är en bra investering i Kina eftersom landet står inför stora miljöförändringar och en befolkning som tänker mer grönt.

Foto: James Hardy / MAXPPPBild 1 av 2

Nordeas Asienanalytiker Amy Yuan Zhuang tror att om förhoppningarna om ett klimatlöfte från Kina infrias kan det få konsekvenser för våra investeringsmöjligheter i landet – framför allt på lite längre sikt.

Foto: NordeaBild 2 av 2

Amy Yuan Zhuang menar att grön energi på lång sikt är en bra investering i Kina eftersom landet står inför stora miljöförändringar och en befolkning som tänker mer grönt.

Foto: James Hardy / MAXPPPBild 1 av 1
Amy Yuan Zhuang menar att grön energi på lång sikt är en bra investering i Kina eftersom landet står inför stora miljöförändringar och en befolkning som tänker mer grönt.
Amy Yuan Zhuang menar att grön energi på lång sikt är en bra investering i Kina eftersom landet står inför stora miljöförändringar och en befolkning som tänker mer grönt. Foto: James Hardy / MAXPPP

Inför klimatmötet i Paris i december har Kina indikerat att de ska lansera detaljer kring ett nytt utsläppssystem. Kina släpper ut mest koldioxid i världen och har inte tidigare lämnat klimatlöften. Detta är ett trendbrott i Kinas syn på miljöfrågor.

Nordeas Asienanalytiker Amy Yuan Zhuang tror att om förhoppningarna om ett klimatlöfte från Kina infrias kan det få konsekvenser för våra investeringsmöjligheter i landet – framför allt på lite längre sikt.

– Först och främst kommer det gagna miljön i Kina där luftföroreningar är ett problem. Samtidigt kan det skada kinesiska kolproducenter och verksamheter som inte producerar grönt. På lång sikt öppnar det upp för en möjligt för utländska investerare att investera i grön teknologi eftersom efterfrågan på lång sikt kommer gagna den sektorn, säger Amy Yuan Zhuang.

Nordeas Asienanalytiker Amy Yuan Zhuang tror att om förhoppningarna om ett klimatlöfte från Kina infrias kan det få konsekvenser för våra investeringsmöjligheter i landet – framför allt på lite längre sikt.

Foto: NordeaBild 1 av 1

Hur ska man som investerare tänka kring hållbara investeringar i Kina?

– Först måste man acceptera att det kan vara en investering som inte ger avkastning på kort sikt. Tills i dag har det inte varit en bra investering med solenergi och vindkraft, i dagsläget är det fortfarande en överproduktion av solpaneler. Vindkraft kan vara lönsamt men inte för alla producenter, säger hon.

Mycket av kinesisk vindkraft produceras i västra delarna av landet där det finns stora tomma områden optimerade för vindkraftverk. Men många kraftverk kopplas inte till kraftnätet och då blir elspillet stort trots att det finns ett stort behov.

Nordeas Asienanalytiker Amy Yuan Zhuang tror att om förhoppningarna om ett klimatlöfte från Kina infrias kan det få konsekvenser för våra investeringsmöjligheter i landet – framför allt på lite längre sikt.
Nordeas Asienanalytiker Amy Yuan Zhuang tror att om förhoppningarna om ett klimatlöfte från Kina infrias kan det få konsekvenser för våra investeringsmöjligheter i landet – framför allt på lite längre sikt. Foto: Nordea

Står inför stora förändringar

Amy Yuan Zhuang menar att grön energi på lång sikt är en bra investering i Kina eftersom landet står inför stora miljöförändringar och en befolkning som tänker mer grönt.

Nordea har utvecklat en egen process för att utvärdera bolag som ingår i deras fonder utifrån miljöfrågor, sociala aspekter och ägarstyrning. Ett exempel på en fond där Nordea försöker plocka ut de allra bästa bolagen utifrån dessa kategorier är Emerging Stars där 20 procent av kapitalet är placerat i Kina.

Ett av innehaven i Emerging Stars är Beijing Enterprises Water som arbetar med vattenförsörjning och avloppshantering. Vattenbrist är en av de största miljöutmaningarna i Kina. Inom ett par år förväntas en tredjedel av allt kranvatten i Peking komma från avsaltat havsvatten. Bolaget bedriver just nu ett av Kinas största avsaltningsprogram, vilket ska kunna förse Pekingborna med en miljon ton avsaltat havsvatten år 2019.

Observera att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om Nordeas fonder finner du i fondernas Faktablad och Informationsbroschyrer. Faktablad, Informationsbroschyrer, samt hel- och halvårsrapporter finns på nordea.se/fondinfosamt på Nordeas bankkontor.

Annons
Annons
Annons