X
Annons
X

”Gröna fiskar”

Det kan vara svårt att veta vilka fiskar man ska hålla sig till för att inte tära på miljön. Nedan hittar du Världsnaturfondens lista med förslag på gröna fiskar samt de arter man bör hålla sig undan.

Smaklig måltid!

(Fiskar där bestånden är rikliga, förvaltas väl och fisket sker på ett hållbart sätt)

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X