Annons
X
Annons
X
Näringsliv
Analys

Per Lindvall: Grekland bör ställa in betalningarna

Greklandskrisen

Greklands bästa alternativ är att ställa in betalningarna. Den så kallade trojkans överskottskrav innebär nämligen en fortsatt vandring ut i en allt torrare ekonomisk öken.

Foto: ALKIS KONSTANTINIDIS/REUTERS

De grekiska förhandlarna, med Nikos Pappas – som är nära rådgivare till premiärminister Alexis Tsipras – i spetsen, lämnade på söndagen förhandlingarna med EU-kommissionen redan efter 45 minuter. Enligt en talesman för kommissionen så finns det ett signifikant avstånd mellan de båda parterna.

Nu återstår i praktiken bara ett alternativ om inte Grekland ska tvingas ställa in betalningarna på de lån till Internationella Valutafonden (IMF) på motsvarande 1,5 miljarder euro som förfaller vid utgången av juni. Det alternativet är att eurogruppens finansministrar, i likhet med förhandlingarna med Cypern, kan presentera ett förslag som Grekland bara har att antingen acceptera eller ej.

Men med tanke på att parterna står för långt ifrån varandra är det sannolikt att Grekland kommer att säga nej och därefter ställa in betalningarna på sina skulder till den så kallade trojkan – det vill säga IMF, eurogruppen och dess stödfonder liksom ECB.

Annons
X

För även om den grekiska Syriza-regeringen har fått epitet som omöjlig, amatörmässig, populistisk och marxistisk, så har den hållit en konsekvent linje under dessa förhandlingar, en linje som även de flesta utomstående ekonomer bedömer som den enda hållbara. Den går ut på att det primära överskottet, före räntebetalningar, i Greklands statsbudget i det rådande ekonomiska läget inte kan vara för stort om Grekland ska överleva som ett utvecklat land.

För även om kraven på Grekland har paketerats i form av olika reformer så har kärnfrågan hela tiden varit vilket överskott som Grekland ska ha i sin statsbudget, ett överskott som ska gå till Greklands fordringsägare. Enligt den gamla planen så skulle överskottet uppgå till motsvarande 4,5 procent av Greklands BNP för nästa år. Det är en nivå som de flesta anser är omöjlig. Tyskland borde veta det, då landet var i samma situation efter både första och andra världskriget och i första fallet valde att ensidigt ställa in betalningar och i det andra fallet få en skuldavskrivning.

Trojkans krav har nu sänkts till att det primära överskottet stegvis ska trappas upp till motsvarande 3,5 procent av BNP för 2018. Det är värt att notera att de pengar som trojkan ska släppa loss, 7,2 miljarder euro, enbart ska gå till att betala räntor och förfallande lån och inte till att täcka några underskott i den grekiska statens finanser. Den grekiska ekonomin har också tagit stor skada av den stora osäkerheten under dessa förhandlingar och om Grekland accepterar trojkans senaste krav så måste den göra besparingar på motsvarande 1,7 procent av BNP under resten av året.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Dessa krav på budgetåtstramningar skulle enligt Financial Times tyske kolumnist Wolfgang Münchau innebära en ytterligare krympning av Greklands BNP med runt 13 procent under de kommande åren. Det skulle i sin tur göra att den samlade skulden i förhållande till BNP fortsätter att öka. Den ekonomiska dödsspiralen skulle med andra ord inte brytas. Det gör att en ensidig betalningsinställelse på den så kallade trojkans lån är det enda sansade alternativet. De privata fordringsägarna skulle däremot hållas skadelösa. Om det skulle leda till att Grekland slängs ut ur eurogruppen och EU är långt ifrån säkert. Det skulle självklart leda till kortfristiga konvulsioner, men är det enda rätta för att landet ska kunna komma på fötter.

  Kanske kan insikten om att Tyskland och Frankrike tillsammans riskerar att förlora motsvarande 160 miljarder euro få dem att förstå att de måste lägga fram ett förslag som förbättrar Greklands återbetalningsförmåga, inte ett som sänker den.

  Annons
  Annons
  X
  Foto: ALKIS KONSTANTINIDIS/REUTERS Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X