Annons

Lars Nystedt:Grekerna gjorde geometrin vacker

I ”Elementa” samlade Euklides 300 år av grekiskt tänkande kring geometri. Egyptisk lantmätarkonst hade då utvecklats och parats med idévärldens linjer och cirklar. Grekerna frågade inte bara hur, utan även varför. ”Elementa” bildade skola för hur vetenskap skulle skrivas.

Under strecket
Publicerad

Cirka år 300 f Kr skrevs en av de märkligaste skrifter som världen skådat. Det var en lärobok i geometri. Trots att den var skriven på grekiska och det skulle dröja 1 500 år till dess att den översattes till latin är den mer känd under sitt latinska namn: ”Elementa”. På grekiska heter den ”Ta Stokeion”. Författaren heter Euklides. Någon har sagt att den, tillsammans med Bibeln, är jordens mest spridda, översatta och lästa och beundrade bok. Under århundraden har den utgjort en paradigm för hur vetenskap skall skrivas. Fram till mitten av förra århundradet var studiet av den obligatorisk i de flesta länders skolkurser.

Emellertid tror jag att man med lika stor rätt skulle kunna utnämna den till en av jordens mest olästa böcker i den meningen att det finns så många exemplar där endast ett fåtal sidor blivit lästa innan läsaren givit upp. Redan på sidan 12 i finns ett stycke som går under namnet ”pons asinorum” (åsnebryggan), av den anledningen att den utgör en brygga över vilken matematiska åsnor inte mäktar ta sig. ”Elementa” har varit en av de mest hatade böckerna vars innehåll är obegripliga satser om totalt ointressanta geometriska figurer, och vars raison d”être endast varit att plåga försvarslösa skolbarn. Bellman har i sina memoarer betygat att ”Min hjärna uti cirklar vrides / när jag tänker på Euklides / och på de trianglarna / ABC och CBA.”

Annons
Annons
Annons