X
Annons
X
Recension

Sjukt hus. Globala miljardsvindlerier – från Lesotho till Nya Karolinska Grävjobbet avslöjar ett demokratiskt haveri

Tidsplan, budget, förtroende för landstinget. Bygget av Nya Karolinska sjukhuset spräckte allt. Korruptionsforskaren Mi Lennhag har läst en faktaspäckad bok som rotar i såväl ­juridiska och ekonomiska som moraliska aspekter av skandalen.

Nya NKS, Karolinska sjukhuset i Solna. Foto: Tomas Oneborg
Läs mer om Bokhösten 2016

I reportageboken ”Sjukt hus” beskriver journalisterna Henrik Ennart och Fredrik Mellgren sina avslöjanden kring Nya Karolinska Solna, NKS, – ett av världens dyraste sjukhusbyggen och Sveriges hittills största byggkontrakt. ”Skandalen” kom att bli invecklad, ekonomiskt kostsam, samt svårkontrollerad för medborgare, oppositionspolitiker och medier. En komplex och bokstavligt talat livsviktig skattefinansierad affär i miljardklassen skedde delvis i en gråzon mellan offentligt och sekretess-stämplat, mellan konkurrensutsatt marknad och direkta avtal, mellan tydliga budgetramar och skenande kostnader. Projektet kantades av ändrade tidsramar, svåröverskådliga totalkostnader och oförutspått dyrt underhåll.

Men boken handlar inte bara om ett sjukt sjukhus, utan om vad författarna menar är en generellt sjuk sjukvård. Boken tar upp organisatoriska missbedömningar, olyckliga prioriteringar mellan olika vårdbehov, personal- och platsbrist samt skyndsamma privatiseringar. Det verkar råda en naiv övertygelse om att svensk sjukvård förblir världsledande. NKS visade på sjukvårdens brister i såväl framtidsplanering och helhetssyn som lyhördhet inför medicinska experter.

Nya NKS, Karolinska sjukhuset i Solna.

Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X