”Gräver departementet Systembolagets grav?”

Att en grupp näthandelsföretag, som efter tio år står för 0,5 procent av svenskarnas alkoholkonsumtion, är ett hot mot folkhälsan faller på sin egen orimlighet. Socialdepartementets missbedömning riskerar Systembolagets ställning, skriver Ole Nielsen, Nätvinhandlarnas branschorganisation.

Under strecket
Publicerad
Foto: Hasse Holmberg/TT

Ole Nielsen

Foto: Pressbild
Annons

Socialdepartementet har nyligen presenterat ett förslag som förbjuder e-handel med vin. Sedan 2007 har några tiotusen mat- och vinintresserade svenskar utnyttjat möjligheten att legalt köpa kvalitetsvin på distans från andra EU-länder. Grunden för förslaget är att Socialdepartementet påstår att distanshandeln med vin måste stoppas för att rädda Systembolagets monopol. I verkligheten är det tvärtom så att förslaget hotar Systembolagets framtid. Till och med Systembolagets leverantörer inser hotet och avstyrker förslaget i sina remissvar.

En samlad internationell juridisk expertis och flera tunga svenska remissinstanser anser att distansförsäljning av alkohol skall bedömas enligt artikel 34 FEUF i Lissabonfördraget. Kort sagt innebär det att Sverige måste bevisa att ett nytt handelshinder mot nätvinhandel är absolut nödvändigt för att bevara folkhälsan. Att en grupp distanshandelsföretag, som efter tio års verksamhet står för 0,5 procent av svenskarnas alkoholkonsumtion, utgör ett hot mot folkhälsan faller på sin egen orimlighet. Det tycker Folkhälsomyndigheten, som avstyrker lagförslaget, och det kommer EU-domstolen att hålla med om.

Annons
Annons
Annons