Annons

Grävande men inte journalistik

Under strecket
Publicerad

inblick | Uppdrag granskning Uppdrag granskning är ibland rasande skicklig television. Det finns en nerv i berättelsen som trollbinder och ger tittarna känslan av att ha tagit del av avslöjandet av allvarliga missförhållanden. Det ger eko och skapar rubriker. Tyvärr, måste jag säga. Uppdrag granskning är också ett program att bli rasande på. I de program som jag sett saknas en vilja att ge en rättvisande bild; dramatiskt patos är ett dåligt surrogat för balans och saklighet. Det är inte samhällsjournalistik utan underhållning för upprörda. Döm själva i Ettan i kväll. Den 18 februari sändes ett Uppdrag granskning i vilket Sandvik och Atlas Copco anklagades för övergrepp mot mänskliga rättigheter och miljöförstöring i Ghana. Samma dag, redan innan programmet sänts, anmälde Attack och Jordens vänner de båda företagen till den nationella kontaktpunkten för OECD:s riktlinjer för multinationella företag (med representanter för staten, facket och näringslivet).

I juli ”frikände” kontaktpunkten Sandvik och Atlas Copco, något som inte alls uppmärksammades av medierna på riksplanet (det enda undantaget återfanns på SvD:s ledarsida). När Uppdrag granskning den 12 augusti följde upp det förra programmet under rubriken vad hände sedan, hade redaktören Oscar Hedin funnit det lämpligt att inte nämna ”frikännandet”. Det är lätt att förstå varför. Efter programmet genomförde bl a de båda företagen egna undersökningar. Av dessa framgår att information inhämtats inte bara från företagens personal i Ghana, utan även från statliga myndigheter, branschorganisationer på både den fackliga och arbetsgivarsidan, frivilligorganisationer, Världsbanken, samt lokalbefolkningen. Av rapporterna framgår att det finns problem, att de debatteras i Ghana och att de lett till ett antal avslutade och ännu inte avslutade rättsprocesser. Det saknade tydligen också intresse för i stället kretsade programmet kring några byar som undersökningsteamen inte besökt, och med detta som grund upprepades anklagelserna om företagens engagemang i mord och miljöförstöring.

Annons
Annons
Annons