Annons

Gränsvärden för kemikalier föråldrade

Många svenska gränsvärden för hälsovådliga kemikalier har inte uppdaterats på 30 år. Dessutom skiljer sig ofta gränsvärdena ­avsevärt mellan olika länder, ­visar en studie från KTH. På ­Arbetsmiljöverket skyller man på bristande resurser.

Under strecket
Publicerad

Ett av de ämnen som det råder en stor oenighet kring är paradiklorbensen, som bland annat används i luftfräschare. I en del länder har ämnet klassificerats som cancerframkallande, i andra – som i Sverige – inte.

–Det som är förvånande är att skillnaderna är så stora från land till land, säger Linda Schenk, forskare och doktorand på KTH.

Annons
Annons
Annons