X
Annons
X
Recension

Väst-Östliga Divanorkestern Gränslöst vackert

Har någon konsert efter millennieskiftet varit viktigare än den i maj 2004 i Ramallah på Västbanken? När den israeliske stjärndirigenten Daniel Barenboim bokstavligen satte sitt liv på spel genom att på denna av fördomar minerade plats leda den palestinska stadens oansenliga ungdomsorkester.

Att åtminstone för en stund dämpa beröringsångesten i ett land som bygger vår tids största minnes­märke över rädslan – kan något vara viktigare? Efter denna, i filmen Knowledge is the beginning dokumenterade, händelse har åtminstone min uppfattning om Barenboim reviderats i grunden. Som tankeställare inför torsdagens gästspel visades Paul Smacznys omskakande film på morgonen i Berwaldhallen.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X