Foto: Lars Dareberg, montage Thomas Molén

BROEN smolkas: ”En mental mur”

Den i dansk-svenska sammanhang välintegrerade Politiken-journalisten Kim Faber har talat med tre köpenhamnare om dansk-svensk integration. Var för sig, och var och en på sitt sätt, drömmer de om ett tätare samarbete över Öresund. Och om att gränskontrollen fort avskaffas.

Publicerad

Det är inte något jag tänker på till vardags. Om Köpenhamn och Malmö, eller för den skull hela Öresundsregionen på bägge sidor av sundet, är integrerade eller inte. Alltså ”förenade till sin helhet”, som ordet definieras i ”Den danske ordbog”.

Jag kan bara konstatera att jag bor i Köpenhamn och att jag allt oftare hör svenska talas på Köpenhamns gator. Jag kan också konstatera att mina egna, personliga förbindelser till Sverige är många. Faktiskt överraskande många, när jag tänker efter. Och de går långt tillbaka i tiden.