Kommentar

Sofia Lilly Jönsson:”Granskningen av kyrkohandboken en slakt”

Foto: Johan Nilsson/TT
Under strecket
Publicerad
Annons

I april fick oberoende revisionsbyrån Grant Thornton uppdraget att granska hur arbetet med ny handbok i Svenska kyrkan gått till mellan 2006 och 2017. Dagar, timmar, före kyrkomötet ska fatta beslutet i nästa vecka om handboken ska antas eller inte offentliggörs rapporten nu.

Jag har rapporten i min hand. Jag tänker två saker: för det första att uppdelningen mellan intern och extern kritik är en ecklesiologisk omöjlighet i en folkkyrka med nära 400 000 gudstjänster per år – offentlig debatt i till exempel SvD Kultur om språk och musik i högmässor, vigselgudstjänster och begravningar är inte ”extern”. Det gäller vårt gemensamma, levande arv.

Annons
Annons
Annons