Granskare behöver bättre villkor

Under strecket
Publicerad
Annons

Statsskuldkriserna i vår omvärld har ökat intresset för oberoende utvärdering av finanspolitiken. Det är en internationell trend att inrätta organ för detta eller förtstärka redan existerande sådana. Sverige var tidigt ute genom Finanspolitiska rådet som tillkom 2007.

Rådet gav i en skrivelse till regeringen i fjol en rad förslag om verksamheten. Vi pekade på problemet med att både vara en myndighet under regeringen och samtidigt granska den. Därför föreslog vi att rådet skulle flyttas under riksdagen. Vi välkomnar att Anders Borg på Brännpunkt den 3 februari nu öppnat för en bred politisk uppgörelse om detta. Det skulle stärka rådets oberoende och legitimitet.

Annons
Annons
Annons