Annons

Grannar mer negativa till Airbnb-uthyrning

Airbnb räknar nu med nära 200 000 uthyrningar per år i Stockholm. Men uthyrningar genom Airbnb tycks reta upp grannarna i många bostadsrättsföreningar. Sedan 2015 har många blivit mer negativa till korttidsuthyrning.

Under strecket
Publicerad

85 procent av styrelsemedlemmarna i bostadsrättsföreningar är negativa till uthyrningar via Airbnb.

Foto: IBL Bild 1 av 2

16 procent säger att uthyrningen har fungerat bra, medan 38 procent har negativa erfarenheter.

Foto: Christine Olsson/TT Bild 2 av 2

85 procent av styrelsemedlemmarna i bostadsrättsföreningar är negativa till uthyrningar via Airbnb.

Foto: IBL Bild 1 av 1
85 procent av styrelsemedlemmarna i bostadsrättsföreningar är negativa till uthyrningar via Airbnb.
85 procent av styrelsemedlemmarna i bostadsrättsföreningar är negativa till uthyrningar via Airbnb. Foto: IBL

För tre år sedan när Airbnb började växa snabbt i Sverige, rådde en viss öppenhet om att pröva korttidsuthyrning i många bostadsrättsföreningar. Men nu visar en undersökning bland nära 700 styrelsemedlemmar i bostadsrättsföreningar i Stockholms län att inställningen har blivit mycket mer skeptisk sedan 2015.

Annons
Annons
Annons