Annons
X
Annons
X

Grafik: Så fördelas intelligensen

Grafik https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/svd-multimedia/be2b7d92de8c04fe048897d52ba7067d

IQ står för intelligenskvot och är ett mått på en människas intelligens. Skalan är satt så att 100 är medelvärdet i befolkningen och övriga värden antas vara normalfördelade. IQ-test är omdebatterade, men det finns relativt säkra samband mellan IQ-resultat och skolresultat. Mensa är en ideell förening för människor med hög IQ. Ill: KALLE KÄLLSRÖM. Källa: elevhälsa nr 4, 2011 ”Svagbegåvade”

Annons
X
Annons
Annons
X
Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X