X
Annons
X

Gott företagsklimat ger invandrare jobb

Var femte förvärvsarbetande i Sverige är invandrare. Vore sysselsättningsgraden densamma bland invandrare som bland dem som är födda i Sverige, hade ytterligare 160 000 fler varit i arbete i dag. Siffrorna beskriver invandringens betydelse för landets ekonomi. En framgångsrik integrationspolitik blir därmed en nyckel både för uthållig och god tillväxt och fungerande välfärd för en åldrande befolkning, som för att bryta enskildas utanförskap.

Dåliga kunskaper i svenska och om Sverige, svårbedömbar utländsk utbildning, tunt CV och litet kontaktnät gör det svårt för många invandrare att få ett jobb. Validering av kunskaper och erfarenheter har därför mycket stor betydelse, särskilt för dem som fötts utanför Europa. Det kortar startsträcken till första jobbet.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X