X
Annons
X

Mattias Legnér: Gotlänningarna och deras skiftande herrar

På ett kopparstick tryckt i Danmark 1676 syns en flotta närma sig Gotland västerifrån. Över horisonten hänger det gotländska vapnet, uppburet av två gudomliga händer. Vapnet kröns av en krona och inskriften "Jeg fandt det Lam som vaar borte". Den som hade återfunnit det gotländska lammet var den danske kungen Kristian V. Den 1 maj 1676 hade hans flotta ockuperat Gotland, och liksom andra segrar firades denna med medaljregn, hyllningsdikter och bilder som den just beskrivna.

Gotland hade en given plats i mytologin kring såväl den svenska som den danska kungamakten. Gustav Vasa upphörde aldrig att göra anspråk på öns svenska tillhörighet. Gotland hade av hävd tillhört Sverige, menade han och argumenterade i linje med Olaus Magnus i dennes fantastiska storverk "Historia om de nordiska folken" (1555). Även efter Brömsebroförbundet 1541 där gränserna mellan de båda rikena hade stakats ut var Gotland omtvistat territorium. Ön hade undantagits från förhandlingarna, och Gustav Vasa fortsatte att göra anspråk på den östdanska landsdelen ända in i döden. Ett symboliskt tecken var det standar med Gotlands vapen som fördes i hans begravningståg.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X