Gotland ska ha ett försvar

Under strecket
Annons

Det finns några fallgropar man bör undvika i säkerhetspolitiken. Det är alltför vanligt att man blandar samman vad en nation förmår göra med vad den kanske önskar göra.

Men rågången måste hållas tydlig mellan värderingar av ett lands resurser och dess avsikter.

Annons
Annons
Annons