Annons

Dick Harrison:Så uppstod göticismen

Publicerad

En röd tråd i svensk idéhistoria på 1500- och 1600-talen är göticismen, idén att svenskarna har ett synnerligen ärorikt förflutet och härstammar från de gamla goterna och andra ryktbara folk i forna tider. För många förknippas idéerna mest med Olof Rudbeck den äldre, som gick så långt att han identifierade Sverige med Atlantis. Hur uppstod dessa galna tankegångar?

Göticismen kan spåras tillbaka till mitten av 1400-talet. Den 12 november 1434, mitt under ett längre gräl mellan delegaterna vid kyrkomötet i Basel, höll Nils Ragvaldsson (Nicolaus Ragvaldi), biskop i Växjö, ett tal som brukar räknas som vårt första belagda uttryck för göticism. Den pågående tvisten gällde den inbördes rangordningen delegaterna emellan, varvid Växjöbiskopen såg en chans att framhäva det kungadöme han representerade. I talet hänvisade Nils Ragvaldsson till kung Eriks ädla ”gotiska” anor. Den monarki Växjöbiskopen representerade, Kalmarunionen, var därför förtjänt av en framträdande placering på kyrkomötet.

Annons
Annons
Annons