Göta älv synas för jordskredsrisker

Extrema regnväder blir allt vanligare när klimatet förändras. I ett jätteprojekt för över 100 miljoner kronor kartläggs stränder och flodbotten längs Göta älv, där hotet om jordskred ständigt är överhängande. Flera nya riskområden har hittats och frågan är om flodstränderna klarar mer vatten i älven.

Under strecket
Publicerad
En del hus ligger väldigt nära stränderna.

En del hus ligger väldigt nära stränderna.

Foto: LARS PEHRSON
Jonas Eriksson vid SGI undersöker resultatet av provborrningar som gjorts var 50:e meter längs Göta älvs strand.

Jonas Eriksson vid SGI undersöker resultatet av provborrningar som gjorts var 50:e meter längs Göta älvs strand.

Foto: LARS PEHRSON
Marius Tremblay är uppdragsledare för Göta älv-projektet vid SGI. Här vid en av mätstationerna.

Marius Tremblay är uppdragsledare för Göta älv-projektet vid SGI. Här vid en av mätstationerna.

Foto: LARS PEHRSON
Anne Erixon bor vid älven men är inte orolig. ”Det har aldrig varit något jordskred här.”

Anne Erixon bor vid älven men är inte orolig. ”Det har aldrig varit något jordskred här.”

Foto: LARS PEHRSON
Annons

LILLA EDET Göta älv är ett av de tydligaste exemplen i Sverige på innebörden av ordet klimatanpassning. Och ett exempel på kostnaderna för klimatförändringarna. Tätorter, villor, industrier och förorenad mark, vägar och järnvägar kantar Göta älvs flodstränder, som till stor del består av lera. Här tas också allt dricksvatten till Göteborg.

Älven tar emot avrinningen från Vänern, och vid översvämningar, senast vintern 2000/2001, behövde kraftverksdammarna längs älven tappas på stora mängder vatten.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons