Annons
X
Annons
X

Göran och Göran ska rädda pensionerna

Förre Metallbasen Göran Johnsson och Kristdemokraternas förre partiledare Göran Hägglund har rekryterats av socialförsäkringsminister Annika Strandhäll för att ta frågan om ett längre arbetsliv och högre pensionsålder in i nästa fas.

– Det krävs en förändring om vi ska säkra ett hållbart pensionssystem, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, tillika ordförande i pensionsgruppen.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll tar hjälp av Kristdemokraternas förre partiledare Göran Hägglund (till vänster) och förre Metallbasen Göran Johnsson.
Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll tar hjälp av Kristdemokraternas förre partiledare Göran Hägglund (till vänster) och förre Metallbasen Göran Johnsson. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Frågan om ett längre arbetsliv har legat högt upp på den politiska dagordningen alltsedan pensionsåldersutredningen presenterades för snart tre år sedan. Kombinationen av en allt högre medellivslängd och en mer eller mindre oförändrad faktisk pensionsålder är giftig eftersom den urholkar pensionerna och skadar förtroendet för pensionssystemet.

Men vägen från insikt till förändring är lång och guppig. Frågan berör allt från arbetsmiljö och synen på äldres arbetsförmåga till tjänstepension och hur långt upp i ålder man ska omfattas av trygghetssystemen, exempelvis sjukförsäkring och a-kassa.

Helt centralt för att få igång processen är att involvera arbetsmarknadens parter och det är detta uppdrag som nu landat på Göran Johnsson och Göran Hägglund.

Annons
X

– Det är två personer som har en bredd och en kompetens som gör att de kommer att kunna föra samtalen på ett väldigt bra sätt. Det sammantaget kommer att ge samtalen en tyngd och kraft som jag tror att viktig, säger Strandhäll.

Det är viktigt att känna allvaret?

– Ja. Vi vet att medellivslängden ökar med omkring ett år för varje decennium och det handlar om att åstadkomma fler arbetstimmar i den svenska ekonomin och ett längre arbetsliv. Ska man göra den här sortens förändringar så vill vi se en bred samsyn kring problemen, säger Strandhäll.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Anser du att det är avgörande för pensionerna?

  – Det krävs en förändring om vi ska säkra ett hållbart pensionssystem. Annars kommer pensionerna att gröpas ut och vi riskerar sänkta pensioner framöver, det är det ingen tvekan om.

  Johnsson och Hägglund startar omedelbart och uppgiften är att träffa representanter för arbetsgivare och fack och skapa sig en uppfattning om var skiljelinjerna går. Sedan tidigare vet man att vissa fackförbund starkt motsätter sig idén om en höjd pensionsålder eftersom många av deras medlemmar redan i dag har svårt att orka arbeta till 65.

  Från arbetsgivarhåll motsätter man sig exempelvis en ökad rätt för arbetstagaren att fortsätta arbeta efter 67 års ålder, som är dagens gräns.

  – Det handlar om hur vi tillvaratar det faktum att vi lever fler friska år och att äldre kan bidra på arbetsmarknaden högre upp i ålder och även om synen på de äldres kompetens, säger Strandhäll.

  Göran och Göran säger sig å sin sida vara väl medvetna om uppdragets tyngd och komplexitet.

  – Det är en viktig fråga. Vi behöver hitta vägar för ett längre arbetsliv, annars kommer svenska folket tvingas vänja sig vid mycket lägre pension än man föreställt sig, säger Hägglund.

  Göran Johnsson berättar att han har arbetat sedan han var 15 år gammal och nu är han över 70 (född 1945). De som vill och kan fortsätta arbeta måste kunna göra det, menar han.

  – Människor tycker det är kul att gå till jobbet och de vill jobba längre men man kanske vill trappa ned lite mot slutet. Grunden är att utforma ett arbetsliv så att vi egentligen inte behöver en bestämd pensionsålder, säger han.

  Johnsson och Hägglund ska presentera sitt arbete i höst och därefter tas frågan vidare av pensionsgruppen. Hur det sker beror på vad man kommit fram till men frågan har hög prioritet. Strandhäll hoppas på en betydligt snabbare process än när man i slutet på 1990-talet samlades kring en höjd ålder för rätten att behålla sin anställning.

  – Förra gången i diskussionerna om att gå från 65 till 67 år tog det sju år att komma till beslut.

  Annons

  Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll tar hjälp av Kristdemokraternas förre partiledare Göran Hägglund (till vänster) och förre Metallbasen Göran Johnsson.

  Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X