Annons
X
Annons
X

Gör uteserveringarna rökfria

73 procent av svenskarna är positiva till att införa rökfritt på uteserveringar, visar ny undersökning. Nu kräver Hotell- och restaurangfackets Ella Niia och ledamöter från Svenskt Nätverk för Tobaksprevention att rökförbudet på krogen utvidgas till att även omfatta utomhusmiljön.

[object Object]
Gäster ska inte tvingas sitta inomhus för att ha tillgång till en rökfri miljö på krogen. Det är dags att utvidga rökförbudet till att även gälla uteserveringar, skriver restaurangfackets Ella Niia och fem andra skribenter. Foto: TOMAS ONEBORG

I dag är det fyra år sedan vi fick rökfritt på krogarna i Sverige. Det har blivit en succé. En succé för folkhälsan, trivseln och för arbetsmiljön. En stor majoritet av befolkningen, gäster och anställda och arbetsgivare är mycket nöjda. Väldigt få vill gå tillbaka till förhållandena som rådde innan.

Riksdagens mål för år 2014 säger att ingen ofrivilligt ska utsättas för andras tobaksrök i sin omgivning.

Därför är det dags att gå vidare. Det är dags att göra uteserveringarna rökfria också. Som gäst ska man inte tvingas sitta inne om man vill ha rökfri miljö.

Annons
X

Allt fler ordnar uteserveringar som är inbyggda, men där rökning är tillåten. Det innebär att personal och gäster som vill sitta i den trevliga miljön utsätts för rökningen. Det behövs ett regelverk som garanterar att uteserveringar blir rökfria miljöer.

Det är också dags att se till att rökrutan utanför serveringen inte hamnar i direkt anslutning till entrén. Gäster ska ha rätt till rökfri miljö på serveringen även när de kliver in och när de lämnar den.

Att den positiva effekten på personalens hälsa har förbättrats tack vare rökförbudet har dokumenterats vetenskapligt. Exponeringen för tobaksrök är nu 30 till 60 gånger lägre jämfört med före rökförbudet. Uppgivna symtom har halverats - hos icke-rökare, men inte hos rökare.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Svenskt Nätverk för Tobaksprevention har låtit undersökningsföretaget Synovate genomföra en mätning för att bland annat titta på i vilka miljöer medborgarna besväras av passiv rökning och i vilka miljöer de vill se mer rökfrihet. Undersökningen visar att:

  • 86 procent av de tillfrågade är positiva till riksdagens rökfria mål för 2014.Detta gäller oavsett kön, ålder eller politisk sympati. Två dagligrökare av tre håller med.

  I linje med detta vill en stor majoritet ha utökade rökfria miljöer, till exempel på balkonger, i trapphus, i entréer, och i kollektivtrafiken.

  • 73 procent är positiva till att införa rökfritt på uteserveringar.
  Inställningen är lika mellan könen och vanligast i de yngsta åldersgrupperna.

  Icke-rökare är dubbelt så ofta positiva jämfört med rökare. Men 40 procent av dagligrökarna är ändå stödjande. Undersökningen visar inte någon skillnad i åsikterna beroende på de svarandes politiska sympati.


  22 procent upplever besvär av rökningen på uteserveringar
  .
  Fler kvinnor än män känner besvär, främst de under 50 år.

  I gruppen svarande var människor med arbetaryrken och offentliganställning överrepresenterade, men fördelningen avseende politisk sympati var jämn. Exrökare uppgav betydligt oftare besvär än rökare och ickerökare.

  Processen som ledde till rökfria serveringar visar att etablerade vanor är möjliga att påverka. Utvecklingen går överallt åt ett håll, låt vara med olika hastighet. Några stater i Australien och Kanada har redan inkluderat uteserveringar i sin lagstiftning, i andra länder står man på ruta ett. EU-kommissionen överväger just nu i sitt sysselsättningsdirektorat vilken form kommande åtgärder ska få när det gäller rökexponering på arbetsplatsen.

  Den 1 juni 2005 infördes rökfria serveringar i Sverige. Fortfarande exponeras anställda och gäster på uteserveringarna. Låt oss nu fortsätta utvecklingen och utöka de rökfria miljöerna - för en bättre arbetsmiljö och ett minskande tobaksbruk.

  ELLA NIIA

  förbundsordförande Hotell- och restaurangfacket

  GÖRAN BOËTHIUS

  vice ordförande i läkare mot tobak, ledamot i Svenskt Nätverk för Tobaksprevention

  MARIE-LOUISE LUTHER

  LENA SJÖBERG

  INGRID TALU

  PÄRNILLA ZIGHER

  ledamöter i Svenskt Nätverk för Tobaksprevention

  Annons
  Annons
  X

  Gäster ska inte tvingas sitta inomhus för att ha tillgång till en rökfri miljö på krogen. Det är dags att utvidga rökförbudet till att även gälla uteserveringar, skriver restaurangfackets Ella Niia och fem andra skribenter.

  Foto: TOMAS ONEBORG Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X