X
Annons
X

Gör Slussen till nav för båtpendling

Sedan augusti 2010 fortgår - genom ett kristdemokratiskt initiativ i Stockholms läns landsting - ett pilotprojekt med pendelbåtar mellan Frihamnen, Lidingö, Nacka och Nybroviken. Pilotprojektet Sjövägen är en ny tvärförbindelse som förkortar restiden med upp till 39 minuter mellan Nacka och Lidingö. Att resenärer ombord på pendelbåten kan resa med SL: s periodkort är en nyhet som radikalt förenklat och förbättrat resandet. Över 120 000 resenärer har sedan pilotprojektet startade i augusti 2010 rest med Sjövägen.

Kristdemokraterna vill fortsätta utveckla pendelbåtstrafiken på Stockholms inre vattenvägar. Men för att pendelbåtstrafiken ska kunna fortsätta utvecklas krävs det att byten mellan pendelbåt och övrig kollektivtrafik förenklas. Vi föreslår därför att nya Slussen även görs till ett nav för framtidens pendelbåtstrafik på Saltsjön.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X