”Gör skolan tråkigare och jobbigare för eleverna”

Foto: Lars Pehrson

Den progressiva pedagogikens fokus på glädje, elevdemokrati och elevledda metoder har haft negativa effekter på kunskapsinhämtningen. Skollagen och läroplanerna bör ändras så att progressiva skrivningar lyfts ut och elevers plikt att jobba hårt i skolan betonas, skriver Gabriel Heller-Sahlgren och Nima Sanandaji.

Under strecket
Publicerad

Gabriel Heller-Sahlgren och Nima Sanandaji.

Foto: Linus Sundahl-Djerf, pressbild
Annons

I takt med att svenska elever vid slutet av 1900-talet började tappa mark i internationella prov uppstod en hätsk debatt kring vad som egentligen var problemet. Hypoteser har florerat friskt, både från höger och vänster. Men i princip inga utbildningspolitiskt relevanta förklaringsmodeller har kunnat ledas i bevis.

I en ny bok identifierar vi rötterna till den svenska skolans problem via en djupdykning i forskning och modern historia. Boken lyfter fram den progressiva utbildningsfilosofins politiska och kulturella seger i Sverige under andra hälften av 1900-talet som den viktigaste anledningen bakom kunskapsfallet. I enlighet med denna filosofi kom fokus att ligga på glädje, elevdemokrati och elevledda pedagogiska metoder snarare än de tyska, nyhumanistiska ideal som mellan 1860-talet och 1945 dominerade det svenska utbildningssystemet.

Annons
Annons
Annons