Annons

Gör om kyrkovalet till renodlade personval

Tiden borde vara mogen för ett nytt valsystem i Svenska kyrkan, där enskilda kristna – inte nomineringsgruppernas listor – är det kyrkomedlemmarna tar ställning till och röstar på. Det skriver Lennart Sacrédeus, ledamot av Kyrkomötet.

Publicerad

Med 671 712 röstande år 2009 är valet till Svenska kyrkans tre nivåer – församlingens kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och det nationella kyrkomötet – den överlägset största demokratiska processen i landet efter de allmänna valen till kommun, landsting, riksdag och EU.

Medierna intar en kluven inställning till bevakningen av kyrkovalet eftersom man å ena sidan ser det som en inomkyrklig angelägenhet samtidigt som man är medveten om att det stora antalet väljare tillsammans med flera riksdagspartiers närvaro ger valet ett vidare intresse, med viss bäring på riksdagsvalet 2014, trots att det här handlar om andligt liv.

Annons
Annons
Annons