”Gör om hela systemet med gode män”

Just nu är det många kommuner som inte klarar att tillhandahålla så kallade Gode män, som hjälper svaga grupper att hantera ekonomiska tillgångar. Regeringen har ansvaret att göra något, men är ändå passiva. Vårt tålamod är slut, skriver C-politikerna Ola Johansson och Solveig Zander.

Under strecket
Publicerad

Ola Johansson och Solveig Zander

Foto: Pressbilder
Annons

Det finns stora sprickor i välfärden och på område efter område misslyckas Socialdemokraterna med att sörja för de mest utsattas behov, inom vården, äldreomsorgen och bostadspolitiken. Ett aktuellt exempel är systemet med Gode män som länge har haft stora brister och blir allt större.

”God man” är benämningen på en grupp ställföreträdare som hjälper de cirka 2 procent av vår befolkning som har en psykisk sjukdom, är dementa, har en svår funktionsnedsättning eller ett kraftigt försvagat hälsotillstånd med att hantera sina tillgångar. Till denna grupp har på senare år den stora gruppen ensamkommande barn anslutits. Detta arbete som utförs ideellt med en liten ersättning är nu satt under hårt tryck och de flesta Gode männen gör sitt yttersta för att hjälpa.

Annons
Annons
Annons