X
Annons
X

Maria Ludvigsson: Gör om, gör rätt med 3:12

Det handlar om beskattningen av ägare till fåmansbolag. Men ytterst få skulle på ett snabbt och enkelt sätt kunna förklara 3:12-reglerna eller den detaljerade debatt som under många år följt regelverket. Redan 2006 reformerades detsamma, bland annat sänktes kapitalskattesatsen från 30 till 20 procent, och 2012 kompletterade man med en förenklingsregel. Men arbetet att hitta en rättvis och beständig beskattningsregel verkar besvärligt.

Anders Borg, som främst varit angelägen att komma åt dem som överutnyttjar regelverket, har tidigare presenterat ett reformförslag som starkt kritiserats av såväl företag som skatteexperter. Nu har även lagrådet formulerat hård kritik. Åtskilligt återstår innan regeringens 3:12-utvecklare kan slå sig till ro.

Annons
X
Annons
X
Annons
X