X
Annons
X

Gör om, gör rätt!

När militärledningens fruar följer med på representationsresor får de tio gånger mer betalt än vad de värnpliktiga erhåller per dag. Risken med ett sådant agerande är att soldaterna tappar förtroendet för sin högsta ledning. Och det är det farligaste som kan hända i en militär organisation, skriver Erik Haara, ordförande i Värnpliktsrådet.

Militärer i den högsta militära ledningen, däribland överbefälhavaren Johan Hederstedt, har sina fruar med på representationsresor. Fruarna får bland annat lön för att representera försvarsmakten vid sidan av sina män. Enligt SvD har ÖB:s fru fått betalt även dagar då paret haft semester. ÖB har därmed gått emot sina egna regler.
Hur allvarligt är då detta för förtroendet gentemot den högsta militära ledningen i Sverige? Det är lätt att bagatellisera en sådan här fråga och säga att det begåtts ett litet misstag. Men det är viktigt att diskutera och belysa konsekvenserna av ett sådant här agerande i en organisation som bland annat består av 16 000 ungdomar i varje värnpliktskull.

Förtroende för chefen är en grundsten i försvarsmaktens förmåga att motivera sina anställda - på alla nivåer. Hela försvarsmakten som organisation är uppbyggd kring förmågan att kunna ta och ge order. Denna hierarkiska uppbyggnad är viktig för att alla i en krigssituation effektivt ska kunna lösa sin uppgift.
Det är viktigt att
de som ska ta emot order känner förtroende för ledningen för att ta uppgifterna på allvar och för att vara motiverade att lösa dem.
Förväntar sig ledningen att organisationen ska följa riktlinjer och styrningar måste den rimligtvis själv göra det.
För att de folkvalda ska kunna forma den försvarsmakt byggd på demokratiska värderingar som svenska folket vill ha, måste folket på förbandsnivå ha förtroende för ledningens arbete och synsätt.
Vilket förtroende skapar den här sortens agerande?

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X