Annons
X
Annons
X

Gör om Arbetsförmedlingen

NY ARBETSMARKNADSPOLITIK
Arbetsförmedlingen bör läggas ner och ersättas av en kompetensförmedling. Dessutom bör en kompetensförsäkring införas och en kompetenskommission inrättas. Allt för att stärka människors möjlighet att ta de nya jobben när de kommer. Detta utgör grunden i Socialdemokraternas nya arbetsmarknadspolitik, där arbetslinjen ska gälla för alla, skriver Ylva Johansson och Sven-Erik Österberg.

[object Object]
Delar av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska slås ihop till en ny organisation, som tillförs nya resurser, skriver Ylva Johansson och Sven-Erik Österberg, båda S. Foto: JANERIK HENRIKSSON/SCANPIX

Arbetets betydelse är central. Det är grund för den egna försörjningen och det ger delaktighet och gemenskap i samhället och förutsättning för ett bra liv. Alla behövs om vi ska klara av att finansiera välfärden och hålla ihop Sverige i framtiden. Det kräver att var och en av oss arbetar efter sin förmåga. Vår grundläggande uppfattning är arbete och lön för alla, inte passivitet.

Under det senaste året har vi social
-
demokrater omprövat vår politik. Det
var nödvändigt.

Vår nya jobbpolitik vilar på två ben. För det första måste fler jobb skapas. Hur det ska ske har vi presenterat i andra sammanhang. För det andra förnyar vi vår arbetsmarknadspolitik. Människors möjligheter att ta de nya jobben när de kommer måste stärkas.

Annons
X

I sviterna efter 90-talets ekonomiska kris tilläts en urholkning av den arbetslinje som är helt central i det socialdemokratiska välfärdsbygget. Många människor lämnades utanför arbetsmarknaden. Det fick förödande följder för individerna. Det får inte hända igen.

Därför vill vi investera nu i utbildning och välfärd för att så långt möjligt begränsa effekterna av jobbkrisen. Och därför förnyar vi också vår arbetsmarknadspolitik för framtiden både för den som har en förankring på arbetsmarknaden och för den som står långt ifrån.

Här är fem förslag till en arbetslinje för alla.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Vi vill skapa förutsättningar för männi
  skor att våga bryta upp, börja om och växa med nya arbetsuppgifter.

  Arbetsförmedlingen ska reformeras i grunden. Arbetslöshet drabbar idag långt fler grupper än förr och de arbetslösas behov kan idag se väldigt olika ut. Dagens arbetsförmedling har inte möjlighet att möta dessa olika behov. Att matcha människor till jobb handlar också alltmer om att ge människor stöd att utveckla sina unika möjligheter genom utbildning. Därför vill vi ersätta Arbetsförmedlingen med en
  k
  ompetensförmedling . Arbetsgivarna ställer allt större krav på specialkompetens hos dem som söker arbete. En uppgift för Kompetensförmedlingen ska vara att få fram den efterfrågade kompetensen.

  Vi vill inrätta en
  k
  ompetensförsäkring. Människor måste ges ekonomiska möjligheter att pröva nya vägar mitt i livet. För att kunna bejaka förändring måste man ges chans att utvecklas. Många längtar efter mer kvalificerade jobb men det kräver utbildning. Med kompetensförsäkringen ska man kunna studera under kortare eller längre tid mitt i arbetslivet.

  Trots akut jobbkris är det viktigt att
  planera för framtidens jobb. Vi vill
  inrätta en
  Kompetenskommission
  som kart
  lägger det framtida behovet av och
  tillgången på yrkesutbildningar nationellt och regionalt och tar initiativ till utbildnings
  satsningar.

  Utbudet av utbildningsplatser måste stämma överens med det framtida kompetensbehovet.

  Vi vill ge alla människor möjlighet att leva på en lön. Ingen skall lämnas i passivitet. Varje människa är en resurs och varje människas förmåga och vilja att arbeta skall tas tillvara. Många människor med behov av stöd hamnar idag mellan myndigheternas stolar. Om man är för sjuk för att arbeta, men för frisk för att få sjukpenning lämnas man i sticket och blir av med sin ersättning. Vi vill att alla som behöver får rätt till en handlingsplan med skräddarsydda åtgärder och en personlig handledare för aktivt stöd till arbete utifrån sina förutsättningar. En rapport med våra förslag presenteras imorgon.

  Den som är sjuk eller har en funktionsnedsättning men som kan och vill jobba utifrån sina förutsättningar ska kunna göra det med rätt stöd. Det kräver att befintliga resurser slås samman. Delar av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen slås ihop till en ny organisation,
  Kraftsam
  , som också tillförs nya resurser. Kraftsam ska ge ett effektivt och samordnat stöd till arbetslösa med komplexa behov och en svag ställning på arbetsmarknaden. Målet ska alltid vara återgång i arbete.

  Ingen människa ska lämnas i passivitet, men även med aktiva insatser kan det för vissa visa sig mycket svårt att komma tillbaka till den reguljära arbetsmarknaden. Därför vill vi utveckla
  en utvidgad alternativ arbetsmarknad
  för personer med stora svårigheter att få ett arbete på den ordinarie arbetsmarknaden.

  Grunden är att det alltid ska löna sig att arbeta, att varje människa själv tar ansvar, är aktiv och söker jobb. Men krav ska inte kränka. Det gäller arbetslösa, men också alla sjukskrivna som nu ska prövas mot arbetsmarknaden och riskerar utförsäkring mitt i lågkonjunkturens Sverige. En lärdom från 90-talets jobbkris var att människor som inte till hundra procent är arbetsföra permanent uteslöts från arbetsmarknaden. Det får inte hända igen.

  Den moderatledda regeringens jobbpolitik har misslyckats. Nu möter vi massarbetslösheten med urlakade trygghetssystem och små möjligheter för arbetslösa att stärka sin kompetens. Reinfeldts arbetsmarknadspolitik stänger dörrar istället för att ge möjlighet att ta eget ansvar och se sina möjligheter. Varför nöjer sig regeringen med att ge arbetslösa kurser i att skriva CV och söka jobb som inte finns? Visst är krisen global, men varje land måste ändå se till att dämpa följderna av krisen och investera för framtiden.

  Vi socialdemokrater tror att alla kan och vill bidra till sin egen och samhällets utveckling. Vår arbetslinje innebär balans mellan kraven på individen och kraven på samhälle och arbetsgivare. Det får aldrig handla enbart om kontroll och ekonomiska drivkrafter. Rätten till stöd och hjälp liksom rätten till ett arbete måste ingå. Annars blir arbetslinjen inte bara inhuman och orimlig, den blir också ineffektiv. Det har Sverige absolut inte råd med.

  Vi har vänt ekonomiska kriser förr och
  vi är beredda att göra det igen. Vi vet
  att
  detta kommer att kräva tuffa prioriteringar.
  Men viktigast är alltid jobben.

  Till skillnad från regeringen har vi en politik för arbete och rättvisa. Våra ambitioner är höga. Ingen ska skrivas av. Arbetslinjen ska gälla för alla.

  Sven-Erik
  Österberg
  talesperson i arbets- marknadspolitiska frågor, S

  Ylva
  Johansson
  talesperson i sociala frågor, S

  Annons
  Annons
  X

  Delar av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska slås ihop till en ny organisation, som tillförs nya resurser, skriver Ylva Johansson och Sven-Erik Österberg, båda S.

  Foto: JANERIK HENRIKSSON/SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X