Analys

Per Lindvall:Gör nationalpark av brandområdet

Per Lindvall

Ett sätt för staten att ersätta de skogsägare som berörts av skogsbranden utanför Sala är att lösa in marken och erbjuda ersättningsmark från det helstatliga bolaget Sveaskog. Den inlösta marken skulle sedan kunna avsättas som naturreservat eller nationalpark, där det brandhärjade området ger en unik möjlighet att återskapa ett större område naturskog i Mellansverige.

Under strecket
Publicerad
Annons

Mycket av den svenska debatten om skogen har handlat om det moderna skogsbrukets bristande hänsyn till de naturvärden som skogen har. Journalisten Maciej Zarembas artikelserie Skogen vi ärvde i DN fick mycket stor uppmärksamhet och upplevdes som mycket pressande av representanter för skogsnäringen. Även om branschorganisationer som Skogsindustrierna hävdat att det svenska skogsbruket är ett föredöme vad gäller naturvårdshänsyn så går det inte att komma ifrån att Sverige internationellt sett har skyddat en mycket liten del av den produktiva skogsmarken för naturlig utveckling. Detta gäller i synnerhet i Syd- och Mellansverige.

Det största avsatta området är Färnebofjärdens nationalpark på 10 100 hektar, varav 40 procent vatten. Därefter följer Store Mosse på 7850 hektar och sedan ett stort hopp till Tiveden på 1352 hektar. Med det berörda områdets 15 000-20 000 hektar skulle man kunna skapa ett för Mellansverige unikt sammanhållet område för fri utveckling. Anlagda om än mer kontrollerade skogsbränder är ju ett vanligt sätt inom naturvården för att återskapa förlorade naturmiljöer.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons