Annons
X
Annons
X

Gör kvinnodagen till nationell helgdag

Våra nationella helgdagar manifesterar de traditioner som bygger Sverige. Det moderna Sverige är byggt på värderingen om jämställda och jämlika villkor. Därför bör kvinno­dagen bli en helgdag, ­skriver Miljöpartiets Gustav Fridolin, Åsa ­Romson och Gunvor G Ericson.

[object Object]
Gustav Fridolin, Åsa Romson och Gunvor G Ericson skriver att den 8 mars tjänar som påminnelse över var vårt samhälle står i jämställdhetsarbetet. Foto: YVONNE ÅSELL, THERESE JAHNSON OCH BERTIL ERICSON/TT

BRÄNNPUNKT | JÄMSTÄLLDHET

Sedan alliansen tillträdde 2006 har jämställdhetsarbetet gått bakåt.

Jämställdhetsarbetet behöver en nystart. En ny regering ska vända löneutvecklingen, lagstifta om representation av båda ­könen i bolagsstyrelser, se både pojkar och flickor i skolan och göra Sverige till det land som mer än något annat står upp för feminism och hbtq-rättigheter i världen. Som en symbol för denna nystart vill vi göra 8 mars till en röd dag.

Sverige är fortfarande ett ojämställt land. I börsbolagens styrelser är det vanligare att heta Johan än att vara kvinna. Vi har fortfarande inte, till skillnad från alla andra nordiska länder, haft en kvinna som regeringschef. Arbetslivet idag sliter hårdare på kvinnor och i den här takten kommer det dröja till runt 2138 innan vi får jämställda löner mellan kvinnor och män. Redan i skolan sätts normer om hur killar och tjejer ska vara. Många killar växer upp i en kultur där det inte betraktas som manligt att plugga, medan tjejer sätter så höga kvar på sig själva att de pressas allt hårdare av stress och ­prestationskrav. Denna könsuppdelning förstärker ojämställdheten på arbetsmarknaden.

Annons
X

Sedan alliansen tillträdde 2006 har jämställdhetsarbetet gått bakåt. Kvinnorepresentationen i börsstyrelserna ökade fram till 2006, men när alliansen gjorde klart att det inte blir lagstiftning om jämställda styrelser avstannade utvecklingen. Alliansen har slopat kravet på Försäkringskassan att ­verka för ett jämt uttag av föräldraförsäkringen, och parallellt med detta ökar kvinnors sjukskrivningar. Ojämställdheten i studieval kommer att befästas om alliansens vallöfte om sänkta studiemedel blir verklighet. TCO har visat hur alliansens förslag om försämrat studiestöd slår hårdast mot de yrken där studielånen äter upp mest av den framtida lönen: som lärare, sjuksköterskor och ­bibliotekarier.

Sverige behöver en nystart för jämställdhets­politiken. Miljöpartiet vill prioritera:

1. En jämställd arbetsmarknad.

Alliansregeringen har försämrat kvinnors möjligheter att forma sina egna liv ur en ekonomisk synvinkel. Kvinnor hade i genomsnitt 61 500 kronor mindre i nettoinkomst år 2013 än män, en ökning med 16 900 sedan 2006. Miljöpartiet vill ta initiativ till handlingsplan för jämställda löner i samverkan med de fackliga organisationerna och arbetsgivarna. Lönerna för kvinnodominerade branscher ska uppvärderas utifrån den kunskap, de krav och det ansvar som arbetet kräver. För att minska inkomstskillnaderna behövs också ett arbete med att sänka kvinnors höga sjukfrånvaro och öka mäns uttag av föräldraförsäkringen. Miljöpartiet vill utöka antalet pappamånader genom att tredela föräldraförsäkringen – en del knyts till vardera föräldern och en del kan fördelas fritt eller överlåtas till annan ­närstående vuxen.

2. En jämställd rättspolitik.

Antalet anmälda våldtäkter har ökat dramatiskt de senaste tio åren, medan antalet män som döms ­ligger konstant på en låg nivå. Vi ser fortfarande fall där rättssystemet friar trots att kvinnan sagt nej. Genom att införa ett krav på samtycke så skulle samhället sända en tydlig signal om att sex inte är okej om inte båda parter gett sitt godkännande. Vi behöver också höja kunskapsnivån om sexualbrott inom rättsväsendet, och höja kvaliteten på sex- och samlevnadsundervisningen i skolan.  

3. En jämställd skola.

Försämringen av skolan drabbar pojkar och flickor olika. I den senaste Pisa-undersökningen har pojkar ännu sämre resultat än flickor i såväl matte som läsförståelse och naturvetenskap. En utbredd ”anti-plugg-kultur” bland pojkar riskerar att hämma pojkars sociala och kunskapsmässiga utveckling. Vi behöver förändra de normer och förväntningar som begränsar allas liv. Vi vill satsa på jämställdhetssamordnare i kommunerna, så att skolor kan ge lärare tillgång till verktyg i normkritisk pedagogik. Fler vuxna i skolan skulle också öka möjligheten till tidigt stöd för de elever som behöver. Vi vill återanställa de medarbetare Alliansen skurit bort. Istället för att ta 300 kronor från studenter vill vi ta 300 kronor från dem som tjänar 50 000 kronor i månaden och satsa de pengarna på skolan.

4. Ett Sverige som står upp för jämställdheten i världen.

Sverige har sjunkit från första plats år 2006 i World Economic Forums index ”Global Gender Gap” till fjärde plats år 2013. Island, Finland och Norge har alla gått om oss. I Uganda, Ryssland och andra länder hotas hbtq-personer till livet. I Guatemala är våldtäkterna av flickor utbredda. I Pakistan fråntas tjejer i praktiken sin rätt till skolgång. Vi vill samla hela Sverige – biståndet, företag som gör utlands­investeringar, idrottsligt och folkrörelsemässigt ­utbyte – bakom en gemensam agenda för jämställdhet och hbtq-personers rättigheter.

Sverige ska vara världens mest jämställda land. Vilket kön du föds i ska inte avgöra din framtid. Pojkarna och flickorna som idag leker på förskolan ska ha samma möjligheter, samma förutsättningar och samma lön när de kommer ut i arbetslivet. Det ­kräver en nystart för svensk jämställdhetspolitik.

Vi vill manifestera denna nystart genom att göra 8 mars till en helgdag. Den 8 mars tjänar som påminnelse över var vårt samhälle står i jämställdhetsarbetet, vart vi kommit och vad vi har kvar att göra. Detta innebär sannolikt att någon av de ­befintliga helgdagarna får bli en arbetsdag. Våra nationella helgdagar manifesterar de traditioner som bygger Sverige. Det kristna arvet och den kristna värdegrunden har varit en av de traditioner som byggt Sverige. Till det läggs det moderna Sverige som också byggs på värderingen om jämställda och jämlika villkor mellan alla människor.

GUSTAV FRIDOLIN (MP)

språkrör och feminist

ÅSA ROMSON (MP)

språkrör och feminist

GUNVOR G ERICSON (MP)

jämställdhetspolitisk talesperson och feminist

Fler debattartiklar om jämställdhet:

Annons
Annons
X

Gustav Fridolin, Åsa Romson och Gunvor G Ericson skriver att den 8 mars tjänar som påminnelse över var vårt samhälle står i jämställdhetsarbetet.

Foto: YVONNE ÅSELL, THERESE JAHNSON OCH BERTIL ERICSON/TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X