Annons

Jonas Andersson Schwarz:Gör känslor bäst nytta på arbetsplatsen?

Medan arbetsmiljö, sociala medier och dejtingsidor kräver allt starkare känslomässigt engagemang, blir kärlekslivet allt mer rationellt kalkylerande och svalt. Det menar sociologen Eva Illouz.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

I en aktuell studie vid Karlstads universitet visar Lars Ivarsson och Patrik Larsson att personal inom tjänstesektorn inte upplever sig som underordnade, utan snarare emotionellt utmattade. Detta är en tydlig indikation på hur det samtida västerländska subjektet upplever en ökande kontinuitet mellan sitt personliga känsloliv och den sfär som historiskt sett har haft med yrkesliv och marknadslogik att göra. En rad sociologer har börjat uppmärksamma hur emotioner får en allt mer central plats inom samhällsordningen, inte minst i takt med att tekniker för att kvantifiera och klassificera känslolivet beretts allt större plats i det dagliga livet, i och med nätets och de sociala mediernas intåg. En synnerligen effektiv sammanfattning av dessa företeelser återfinns i den israelisk-franska sociologen Eva Illouz bok ”Cold intimacies. The making of Emotional capitalism”, som gavs ut häromåret.

Inom relationsmarknadsföring uppmuntras kunder och anställda att utveckla personliga, närmast vänskapliga relationer till varandra. I Ivarssons och Larssons studie visar det sig att mer än en fjärdedel av de anställda upplever sig ha blivit bekanta med verksamhetens kunder och användare. Även medarbetare emellan har kraven på personliga relationer ökat, i takt med att arbetslivet organiseras allt mer enligt premissen ”personlig motivation” snarare än ”tvång utifrån”.

Annons
Annons
Annons