Annons
X
Annons
X

Gör IT till eget skolämne

Det är lätt att tro att alla barn i Sverige växer upp med tillgång till datorer och får den vanebaserade kunskap det ger gratis. Men riktigt så är det inte. Nu måste IT bli ett eget ämne på skolschemat, skriver Camilla Lindberg, Folkpartiet.

Folkpartiets löften om att förbättra svensk skola infrias nu ett efter ett. Alliansregeringen har presenterat förslag om ett nytt betygssystem, en ny gymnasieskola och nu senast en rejäl uppvärdering av lärarutbildningen. Men en sak till måste upp på agendan. I en värld där vi både socialt och ekonomiskt präglas allt mer av IT-revolutionen, måste en skola i världsklass också ta in detta i utbildningen.

Sverige har haft ett stort försprång med tidig utbildning i engelska, förhållandevis stark ställning för teknik och naturvetenskapliga ämnen och för att vi är en teknikoptimistisk och framtidstroende nation. Men detta försprång hämtas stegvis in av andra länder.

Många tror att svensk skola är bra på att få in IT i undervisningen. Och det finns goda exempel. Men IT är i dag inte ett ämne, finns inte i läroplanen och på många skolor lyser det med sin frånvaro. Det är lätt att tro att alla barn i Sverige växer upp med tillgång till datorer och får den vanebaserade kunskap det ger gratis. Men riktigt så är det inte.

Annons
X

Vi skapar nya klasskillnader om vi inte ser till att alla får samma chanser tidigt. Det gäller inte minst barn i utanförskapsområden som ofta inte har samma möjligheter som sina klasskompisar. Om den nya tekniken också ska kunna bli det verktyg för ökad demokrati som vi liberaler när en förhoppning om, så krävs att alla får chansen att vara med.

När Folkpartiet under våren presenterar en rad rapporter om IT-politik kommer IT i skolan att vara vårt första område. Det allra viktigaste kravet är att få in IT på schemat.

IT ska vara en del av teknikämnet i grundskolan och betygsgrundande. Vana och färdighet i att använda datorer är en sak som måste tränas.

Men IT är inte bara teknik. Många föräldrar oroar sig för vad deras barn kan råka ut för. Nätmobbing mellan elever diskuteras som ett växande problem. Skolan ansvarar redan idag för att lära ut en massa sociala normer, säkerhetsfrågor och andra grundläggande kunskaper – så måste det också vara för nya arenor i samhället.

Alla de nya möjligheterna ställer också krav. Paradoxalt kan vår kunskapssyn urholkas. I en värld där vi aldrig haft så nära till kunskap, är det ofta ingen som orkar kolla upp en källa, ifrågasätta ett påstående. Grundläggande källkritik är ett måste att lära ut.

I många fall gäller det också att lärare som inte behärskar den nya tekniken får möjlighet att komplettera sina kunskaper och föråldrade läromedel uppdateras. Men IT måste också själv bli ett läromedel. Spelbaserat lärande – som dessutom övar social interaktion – erbjuder helt nya pedagogiska möjligheter att tillvarata lusten att lära, särskilt bland de yngre barnen.

Folkpartiets mål är ambitiöst. Vi vill se världens bästa skola. Det kräver en skola där IT både står på schemat och är integrerat i undervisningen på flera andra sätt. Annars kommer vi hjälplöst efter – att vara världens bästa skola anpassad för 1900-talet är inte nog.

CAMILLA LINDBERG

Riksdagsledamot (FP) och IT-politisk talesperson

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X