Annons
X
Annons
X

Gör inte Sverige omöjligt att regera

Självfallet handlar det inte om att samarbeta med Sverigedemokraterna. Men dagens isoleringsstraff har inte visat sig effektivt, skriver Lars Tobisson (M).

[object Object]
Dagens isoleringsstraff har inte visat sig effektivt, skriver Lars Tobisson. På bilden Sverigedemokraternas Mattias Karlsson. Foto: JESSICA GOW/TT

BRÄNNPUNKT | REGERINGSKRISEN

Man måste kosta på sig att behandla företrädarna för över en miljon medborgare korrekt och erkänna att de av väljarna getts en roll i det parlamentariska spelet.
Lars Tobisson

Invandring är långsiktigt bra för en mogen industrination som Sverige. Tillskott av personer i arbetsför ålder hjälper oss att uppfylla våra åtaganden till den snabbt växande andelen pensionärer i befolkningen.

Men vi kan naturligtvis inte ta emot hur många som helst på en gång. Varken Allianspartierna eller den nuvarande regeringen har dock försökt att styra strömmen. Asylrätten gäller, har det hetat. Men medborgarna har lärt sig att andra länder, däribland våra nordiska grannar, tar emot betydligt färre asylsökande än vi. Och de blir oroliga när tiggarna blir allt fler på gator och torg och när de hör om hedersmord och könsstympning, för att inte tala om förberedelser för terroraktioner.

Annons
X

**Den hedervärda **principsyn som ligger bakom våra ledande politikers passivitet har öppnat för ett främlingsfientligt och rasistiskt parti att snabbt växa sig större. Genom att i affekt besluta om extra val har statsminister Stefan Löfven nu dessutom bjudit upp till något som mycket väl kan utvecklas till en folkomröstning om invandringen. Blir det så, betyder det många sköna mandatvinster för Sverigedemokraterna, och Sverige blir allt mer oregerligt.

Så här kan det inte fortsätta!

Ansvariga politiker kan inte agera som om väljarnas rädsla för översvämning inte finns eller är helt oberättigad.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Och de kan inte fortsätta att uppträda som om riksdagens tredje parti inte existerar och därför kan negligeras.

  **Självfallet handlar **det inte om att samarbeta med Sverigedemokraterna. Men dagens isoleringsstraff har inte visat sig effektivt. Man måste kosta på sig att behandla företrädarna för över en miljon medborgare korrekt och erkänna att de av väljarna getts en roll i det parlamentariska spelet.

  Moderaternas blivande partiledare har en besvärlig uppgift framför sig. Hon skall gjuta nytt mod i de egna leden efter ett valnederlag, som var stort, även om partiet fortfarande befinner sig på en hög nivå historiskt sett. Hon skall hålla ihop och blåsa nytt liv i Alliansen, det borgerliga Sveriges största landvinning under 2000-talet. Och hon skall återta regeringsmakten.

  **Men då duger **det inte att bara fortsätta som hittills i invandringsfrågan. Det krävs en signal att man hört och förstått att väljarna kräver ändring. Och det behövs åtminstone en antydan om i vilken riktning kurskorrigeringen skall ske.

  Givetvis är det angeläget att på det internationella planet med kraft verka för att mottagandet av asylsökande fördelas jämnare mellan de utvecklade länderna under hänsynstagande till deras storlek.

  Men egentligen är det inte invandringen det är fel på. Det är integrationspolitiken som inte fungerar. Integration handlar om hur invandrare skall finna en plats i det svenska samhället. Två nyckelfrågor är då arbete och bostad.

  På arbetsmarknaden gäller det att justera det arbetsrättsliga regelsystemet så att det inte i lika hög grad som nu gynnar ”insiders” (de som redan har fast arbete) och missgynnar ”outsiders” (nya arbetssökande, till exempel ungdomar och utländsk arbetskraft).

  Vad bostadspolitiken beträffar krävs det en avreglering av bland annat byggbestämmel- ser och formerna för hyressättning så att rörligheten ökar på marknaden och nyinflyttades önskemål lättare kan tillgodoses.

  På båda dessa områden saknar Socialdemokraterna utrymme att vidta verksamma åtgärder som en följd av sin starka bindning till LO och Hyresgästföreningen, vilka slår vakt om de etablerades intressen.

  **Men för den nya **moderata partiledaren vore det väl smaskens att sätta tänderna i några gamla snedvridande regleringar och därmed ge trovärdighet åt integrationspolitiken.

  LARS TOBISSON

  fil dr, f d partisekreterare, gruppledare och första vice partiledare för Moderaterna

  Senaste debattartiklarna om politiska krisen:

  Annons
  Annons
  X

  Dagens isoleringsstraff har inte visat sig effektivt, skriver Lars Tobisson. På bilden Sverigedemokraternas Mattias Karlsson.

  Foto: JESSICA GOW/TT Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X