Annons
X
Annons
X

Gör inte lärarna till byråkrater

Man gör knappast läraryrket mer attraktivt genom att beröva lärarna den frihet ­under ansvar som de fort- farande har kvar.

Kunniga och skickliga lärare är nyckeln till en bra skola. Enigheten på den punkten har bara blivit större. Även arbetsgivarna i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är med på noterna. ”Lärarna är skolans främsta resurs”, skriver de i ett öppet brev som publicerades igår.

Det borde innebära att rekryteringen av goda krafter till lärarbanan bör ges högsta prioritet. Att lärarnas status behöver höjas har också blivit en (välmotiverad) refräng i skoldebatten.

Men hur tänker man då egentligen på SKL?

Annons
X

Gårdagens brev är ett initiativ inom ramen för de avtalsförhandlingar som pågår. Det syftar till att få lärarna att gå med på ett nytt arbetstidsavtal. Idag är huvudregeln att en lärare arbetar 45 timmar i veckan under terminstid, varav 10 timmar sker på ”förtroendetid” och kan utföras i skolan, hemma eller var läraren nu tycker att det är ändamålsenligt.

SKL vill i stället att skolorna ska kunna schemalägga lärarna 40 timmar i veckan och lockar med ett löfte om att det ska bli högre löneökningar på skolor där en sådan förändring sätts i verket.

Det är en gåta hur det ska stärka läraryrkets ställning och dragningskraft att man berövar det en viktig särprägel och tar ännu ett stort steg mot att göra lärarna till en grupp kommunaltjänstemän bland alla andra. Risken är tvärtom överhängande för att det skapar ännu större rekryteringsproblem.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Lärarnas slutlöner är ungefär lika höga som ingångslönerna i ett antal andra akademikeryrken, och man kompenseras inte med samma starka samhälleliga ställning som till exempel lärarna har i Finland.

  Hur klokt är det då av dem som ansvarar för skolan att försöka få bort den frihet under ansvar som finns kvar idag och som är ett av jobbets attraktiva sidor?

  Det handlar trots allt inte om att arbetsgivarna vill ha ut fler arbetstimmar i veckan av lärarna utan om att dessa ska tvingas att finnas på plats i skolan, trots att där ofta saknas vettiga arbetsplatser med egen dator och andra arbetsredskap.

  Ökad lärarnärvaro sägs öka skolornas möjlighet att planera, och det kan ligga en del i det. Men varför dra i gång bråk om timme 36-40 när det finns så mycket kvar att göra med timme 1-35?

  Ingen hävdar att all lärartid används optimalt idag. Kunskapsdelningen är för liten: man uppfinner ideligen hjulet på nytt. Dokumentationsraseriet och bristen på IT-resurser stjäl massor av tid och kraft. Börja där!

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X