Annons

Gör fler behöriga till högskolan

BRIST PÅ NATURVETARE Gymnasieskolans teknik- och naturvetarprogram ger inte automatiskt behörighet till högre studier. För att få det måste eleven från början göra ”rätt” tillval. Det är inte rimligt att man redan som 16-åring ska behöva välja – och välja bort – karriär, skriver företrädare för Teknikdelegationen och föreslår två nya inriktningar på grundutbildningen, ”NV-Bas” och ”TE-Ingenjör”.

Under strecket
Publicerad

Utan välutbildade naturvetare, tekniker och ingenjörer kommer Sverige inte längre att kunna stå sig i den internationella konkurrensen, skriver företrädarna för Teknikdelegationen som ska lämna in sitt betänkande till regeringen senast 30 april 2010.

Foto: GUNNAR LUNDMARKBild 1 av 1

Utan välutbildade naturvetare, tekniker och ingenjörer kommer Sverige inte längre att kunna stå sig i den internationella konkurrensen, skriver företrädarna för Teknikdelegationen som ska lämna in sitt betänkande till regeringen senast 30 april 2010.

Foto: GUNNAR LUNDMARKBild 1 av 1
Utan välutbildade naturvetare, tekniker och ingenjörer kommer Sverige inte längre att kunna stå sig i den internationella konkurrensen, skriver företrädarna för Teknikdelegationen som ska lämna in sitt betänkande till regeringen senast 30 april 2010.
Utan välutbildade naturvetare, tekniker och ingenjörer kommer Sverige inte längre att kunna stå sig i den internationella konkurrensen, skriver företrädarna för Teknikdelegationen som ska lämna in sitt betänkande till regeringen senast 30 april 2010. Foto: GUNNAR LUNDMARK

Vi i Teknikdelegationen menar att Sveriges globala konkurrenskraft såväl som vår förmåga att möta dagens stora och akuta samhällsutmaningar är beroende av att svensk forskning och innovationsförmåga inom naturvetenskap och teknik fortsätter befinna sig på internationell toppnivå.

Annons
Annons
Annons