Annons

”Gör bränsle och mat av uppfångad koldioxid”

Denna fabrik tillhörande det isländska företaget Carbon Recycling International producerar 4 000 ton metanol om året från koncentrerad koldioxid som kommer ifrån ett intilliggande geotermiskt kraftverk.
Denna fabrik tillhörande det isländska företaget Carbon Recycling International producerar 4 000 ton metanol om året från koncentrerad koldioxid som kommer ifrån ett intilliggande geotermiskt kraftverk. Foto: Carbon Recycling International

Att regeringen satsar 100 miljoner på forskning om att fånga upp koldioxid är glädjande, men man missar möjligheter genom att begränsa ambitionen till att endast lagra koldioxiden. Det finns nämligen spännande processer för tillverkning av bränsle och mat från koldioxid, skriver Tomas Linder, docent i mikrobiologi.

Under strecket
Publicerad

Detta sekel står mänskligheten onekligen inför den största utmaningen i sin historia. Jordens befolkning förväntas nå nio miljarder år 2050 samtidigt som klimatet förväntas bli allt mer instabilt. Det finns nu en överhängande risk att vi hamnar i en ond cirkel där ökat matbehov leder till ökade utsläpp av växthusgaser när odlingsarealer expanderar. Dessa utsläpp kommer i sin tur att destabilisera klimatet ytterligare, öka risken för extrema väderförhållanden och därmed orsaka skördeminskningar, vilket då innebär att odlingsarealer måste expanderas ännu mer med ännu mer utsläpp av växthusgaser och så vidare.

För att förhindra detta scenario kommer mänskligheten inte bara vara tvungen att fasa ut fossila energikällor såväl som effektivisera både energikonsumtion och matproduktion – det är nu ofrånkomligt att vi måste påbörja det otacksamma arbetet med att aktivt fånga upp koldioxid ur luften för att kunna uppnå så kallade minusutsläpp. Regeringens nya satsning på 100 miljoner inom forskning och utveckling inom området att fånga upp och lagra koldioxid är förstås ett glädjande steg i rätt riktning men begränsar ambitionen till att endast lagra uppfångad koldioxid. Det finns redan att flertal processer för omvandling av uppfångad koldioxid till klimatneutrala bränslen och andra kemikalier. Det isländska företaget Carbon Recycling International (CRI) har ett flertal anläggningar i drift för konvertering av koldioxid till metanol som sedan kan användas som fordonsbränsle. En ännu mer spännande tillämpning är att använda uppfångad koldioxid för produktion av mat och djurfoder med hjälp av icke-fotosyntetiska ätliga mikroorganismer (se ”Making the case for edible microorganisms as an integral part of a more sustainable and resilient food production system”). Det finska företaget Solar Foods har nyligen meddelat att de inom två år planerar storskalig produktion av proteinmjölet Solein, vilket framställs från en ätlig bakterie som odlas på en blandning av koldioxid och vätgas. Det amerikanska företaget Novo Nutrients utvecklar en likande process för att producera fiskfoder från bakterier som odlats på koldioxid från industriutsläpp.

Annons
Annons
Annons