Googleavtalet kan komma att omprövas

Under strecket
Publicerad
Annons

Justitiedepartementet i Washington uppmanar en domstol i New York att upphäva ett avtal ”i dess nuvarande form” som Google ingått med författare och bokförlag i USA, skriver nyhetsbyrån Reuters. Det omstridda avtalet öppnar vägen för Google att digitalisera stora delar av världslitteraturen. Men justitiedepartementet vill ha avtalet omförhandlat ”så att det bättre överensstämmer med rättigheter och lagar om fri konkurrens”, heter det i anmälan till domstolen från i fredags. Samtidigt begär en grupp kritiker att EU granskar Googles avtal med de amerikanska författarna och förläggarna. Kritikerna skriver till EU-kommissionen att avtalet i praktiken innebär ett monopol på böcker på nätet, detta just när verksamheten med böcker på nätet befinner sig i sin linda. Google har till dags dato skannat in cirka tio miljoner titlar. Avtalet som domstolen nu vill ska upphävas slöts mellan Google och den amerikanska förläggar- samt författarorganisationen förra året.

Stockholm TT Spektra

Annons
Annons
Annons