Annons

Fabian Kastner:Gombrowicz fortsätter att bråka med oss

Hur ska man tala om Witold Gombrowicz, när man finner att han i sin stora dagbok redan tycks ha formulerat varje tanke intelligentare och mer slagfärdigt? I en ny svensk antologi, utgående från föreläsningar, är det många som gör fruktbara försök.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Hösten 2004 gick ett ganska storstilat firande av stapeln på olika platser runt om i Stockholm. Den egensinnige polske författaren Witold Gombrowicz (1904–1969) skulle då ha fyllt 100 år, vilket högtidlighölls med en lång rad evenemang. Dels i form av föreläsningar på Polska Institutet och Stockholms universitet, med författaränkan Rita som hedersgäst, dels i form av en serie välbesökta samtalsaftnar på Södra Teatern.

Under sammanlagt sju kvällar, med tre inbjudna festtalare per kväll, avhandlades lika många rubriker: Dagboken, Kosmos, Konst, Kön, Europa, Exil, Teatern. Den sista soarén arrangerades i samarbete med Radioteatern och sändes tids nog ut i etern.

Annons
Annons
Annons