Goda tider men inte för dem som står utanför

Under strecket
Publicerad
Annons

apropå | Sveriges ekonomi
Under de senaste veckorna har budskapet från landets prognosmakare varit entydigt positivt. Svensk ekonomi går bra och vi har flera år av god tillväxt framför oss.
De närmaste dagarna fortsätter prognoser och konjunktursiffror att strömma in som understryker den här bilden. Dessutom verkar regeringen vara beredd att bjuda på skattesänkningar och höjda bidrag de närmaste åren, vilket ytterligare förbättrar innehållet i våra plånböcker.
Med lite flyt kommer vi kanske att få samma fina utveckling i våra disponibla inkomster som vid millennieskiftet. Då ökade inkomsterna bra fem år i sträck.

Trots rekordöverskott i handeln med utlandet har arbetslösheten fortsatt att öka eftersom våra exportindustrier är så produktiva att de klarar av att tillverka mer med färre anställda.
Men jobben kommer, säger ekonomer och politiker. Uppgången i konjunkturen måste få tid på sig, sedan vill företag investera och nyanställa för att tillfredsställa den efterfrågan som finns. Det låter bra för 100
000-tals som vill ha jobb.
Sedan flera år pågår en debatt om vår åldrande befolkning. För att kunna försörja allt fler äldre måste vi öka arbetsutbudet. Fler måste i arbete. Det låter bra men varje gång det skrivs om behovet av fler i arbete, hör personer av sig som söker och söker jobb utan att få napp.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons