Annons
X
Annons
X

Goda tider hotar miljömål

Företagens produktion ökade under 2010 och därmed även bolagens miljöförstöring. Koldioxidutsläppen är för många bolag nu uppe på samma nivåer som före finans­krisen 2008. Det gör att bolag som Alfa Laval och SKF har svårt att nå de interna miljömålen för koldioxid­utsläpp.

(uppdaterad)

MILJÖ OCH EKONOMI

Under 2008 var miljöfrågor högt upp på dagordningen för de större bolagen. I och med finanskrisen minskade konsumtionen, vilket ledde till lägre produktionstakt och därmed även mindre utsläpp. När hjulen började snurra i allt högre takt under 2010 ökade företagens energiförbrukning, vilket gav högre koldioxidutsläpp. Flera av bolagen som ingår i SvD Näringslivs granskning är nu uppe på nästan samma nivåer som före krisen 2008.

När det gäller bolagens interna mål finns det olika modeller. Vissa bolag har mål som är relaterade till hur mycket som produceras, andra har mål som bara tar sikte på hur mycket växthusgaser som produktionen ger upphov till. Ett sådant bolag är Alfa Laval. Mellan åren 2007 och 2011 ska utsläppen minskas med 15 procent. Men målet är långt ifrån uppnått.

Faktum är att utsläppen var större 2010 än 2007 till följd av snabba förändringar i efterfrågan som det heter i hållbarhetsredovisningen. Där konstateras även att det kommer bli svårt att uppnå det uppställda målet under 2011.

Annons
X

Inom SKF finns ett internt mål som säger att utsläppen ska minska med 5 procent per år. Det finns framför allt två sätt att uppnå detta, enligt Rob Jenkinson, chef för hållbar utveckling på SKF. Dels genom minskad energiförbrukning, dels genom att använda en högre andel grön el vid produktionen. Under krisåret 2009 nåddes målet med råge. Värre blev det 2010. Och orsaken är att SKF växt i Asien.

–Vi är ett multinationellt företag och vi växer mycket, särskilt i Kina och Indien. Och på de marknaderna är det svårt att köpa grön el, säger Rob Jenkinson.

Lösningen blev att köpa VER-certifikat. VER, står för Voluntary Emission Reduction eller frivillig utsläppsreduktion på svenska. SKF köpte certifikat motsvarande 40000 ton koldioxid. Pengarna gick till energieffektivisering vid två stålverk i Indien. Utan certifikatens hjälp hade målen inte uppnåtts.

Volvokoncernen är ett typexempel på hur finanskrisen slagit mot vissa bolags koldioxidutsläpp. Från 2008 till 2009 minskade koldioxidutsläppen med 80000 ton för att 2010 vara tillbaka på nästan samma nivåer som före krisen. Enligt Inge Horkeby, miljöchef på Volvo AB, beror ökningen av utsläppen under fjolåret främst på att produktionen ökat. Samtidigt har bolaget vidtagit åtgärder för att minska energiförbrukningen.

–Vi har varit väldigt duktiga på att försöka spara så mycket energi som möjligt under nedgången. Vi har också klarat att gå upp i produktion utan att gå upp i motsvarande grad i energianvändning.

Backar man bandet till 2007 var omsättningen i stort sett densamma som 2010. Samtidigt släppte Volvo ut mindre koldioxid 2007, 242000 ton, jämfört med 2010 då siffran var 279000 ton. Det förklarar Inge Horkeby med att Volvo köpt produktionsanläggningar i bland annat Asien som inte är lika energieffektiva som de i väst.

–Om du klarar att ställa om ditt eget industrisystem och sedan köper många företag som inte kommit lika långt, vilket vi har gjort sedan 2007, drabbas du av det.

Assa Abloy har löst problemet med nya företag på ett annat sätt. Vid en första anblick på stapeldiagrammet i hållbarhetsredovisningen ser det ut som Assa Abloys utsläpp har varit oförändrade mellan 2009 och 2010, men den som läser det finstilta kan se att den totala utsläppsmängden i koncernen ökat och nu ligger över 2006 års nivåer. Orsaken är att bolaget har köpt ett antal bolag i bland annat Kina, men för att det inte ska bli äpplen och päron som jämförs i årsredovisningen räknas inte dessa bolag med när siffrorna för koldioxidutsläppen redovisas.

Ett företag som är på god väg att nå upp till de interna målen är Electrolux. Bolaget har lyckats minska koldioxidutsläppen stadigt de senaste åren medan omsättningen inte förändrats nämnvärt. Enligt Tomas Dahlman, globalt energiansvarig på företaget, är utsläppsminskningen resultatet av ett energibesparingsprogram som inleddes 2007. Målet är att minska energiförbrukningen med 28 procent under perioden 2005–2012. Energibesparingarna har gjort att koldioxidutsläppen minskat från 577000 ton 2005 till 402000 ton 2010. Besparingarna har framför allt handlat om saker som inte krävt några större investeringar, som att se till att lampor och maskiner inte är igång i onödan. Men enligt Tomas Dahlman finns det gränser för hur stora resultat den typen av besparingar kan ge.

–De förändringar vi gjort fram till nu handlar framför allt om ett förändrat beteende. När vi har uppnått vårt energimål på 28 procent och ska sätta nya mål måste vi troligtvis investera i ny teknik.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X