Annons

Lars Magnusson:Goda dygder utvecklas i ett fritt samhälle

Deirdre McCloskeys projekt är att ut­reda vilka dygder som bildar grundvalen för ett välfungerande marknadssamhälle. Hon presenterar sju dygder som vi behöver för att få ett gott samhälle och menar att sådana­ främst utvecklas i fria borgerliga samhällen.

Under strecket
Publicerad

I Sienas magnifika Palazzo Communale, beläget vid det för sina hästkapplöpningar världskända torget Il Campo, finns en berömd serie fresker av Ambrogio Lorenzetti, målade 1338–39, som i drastiska bilder och färger beskriver det goda respektive dåliga statliga styret. I den dåliga staten råder korruption, våld och osäkerhet. Här styr tyranner som lägger sig i medborgarnas liv och arbete. I staden har handel och köpenskap råkat i lägervall. På landsbygden strax utan­för stadsmurarna härskar förödelse och pest. I denna stat är det lasterna och inte dygderna som råder. I staten med det goda styret dominerar i stället dygder såsom klokhet, måttfullhet, vänskap och rättvisa. Staden styrs av goda fäder som utgår från det gemensamma bästa. På stadens marknadsplatser myllrar det av liv. Människor går glada till sina sysslor. Staden flödar av rikedom och på den omkringliggande landsbygden råder god ordning och välstånd. Åkrarna är uppodlade och bönderna levererar varor och livsmedel till staden.

I essän ”Of Refinement in the Arts” från 1752 tecknar David Hume en utopi om det borgerliga samhällets förträfflighet. Kanske är det en idylliserad version av Florens under republikens dagar som han har i tankarna, eller någon annan av de blomstrande stadsstaterna i Toscana under senmedeltiden.

Annons
Annons
Annons