Annons
X
Annons
X

God politik är bästa sortens kampanj

GLOBALISERINGSRÅDET| SVERIGE SOM VARUMÄRKE

Skanska varslar 2000 anställda i Sverige. Krisen ger sig till känna i allt fler branscher. Samtidigt som detta pågår, med både mer och mindre genomtänkta stimulans- och räddningsidéer som följd, måste vi också tänka framåt. Vi vill ju inte bli framtidens panelhönor. Nya danser, nya chanser.

Sådan framförhållning hittas i Globaliserings­rådets rapport Sverige i världen, i vilken de efter­lyser bättre marknads­föring av Sverige. Även den som instinktivt ryggar inför skattefinansierat kampanjande bör låna rådet sitt öra, för det finns gott om nyttiga tankar i rapporten.

En tydlig inriktning är, såklart, Asien. Rådet vill se en kampanj före och under världsutställningen i Shanghai samt ökad närvaro i Indien. Prioriteringen är helt korrekt. Samtidigt tänker jag på hur mycket som är ren slump. Den största utmaningen i Indien är sannolikt att tvätta bilden av Sverige som mutande Boforsnation. På Pekings ­gator ger Sverige ger inga självklara reaktioner, rapporterar Ekot. (25/11) Såvida inte JO Waldner förs på tal. Och ingen kampanj frambringar en Waldner.

Annons
X

Många aspekter spelar helt enkelt in. Nation branding låter sig inte göras i en handvändning. Inte heller går det att förlita sig på att en statlig kampanj ensam kan ”göra jobbet” när det gäller ett lands rykte. Man vet ju aldrig när Lars Vilks, eller någon annan pigg provokatör, ska rita en ny teckning som misshagar eller någon­ ­komiker ska få för sig att skapa en Sverigebild ­liknande den som ­Kazakstan får dras med efter att karaktären Borat gjort sitt segertåg över världen.

Dock kan staten göra sitt. Globaliserings­rådet drar upp linjerna för hur det ska ske. Mycket stämmer överens med hur Alliansregeringen redan tänker, alltså integrerat. Det går inte att separera bilden av Sverige från vår bistånds– eller handelspolitik. Handelsminister Ewa Björling var nyligen i Irak för att lägga grunden för företagskontakter mellan Sverige och Irak. Förutsättningarna är goda. Vi har gott om irakier, vars kompetens bör tas tillvara. På liknande vis var Björling nyligen i Afrika i akt och ­mening att öka handeln och komma från ”aid till trade”. Allt måste flätas samman. Demokratiska värderingar och öppenhet.

Globaliseringsrådet vill även uppdra Kulturrådet att främja svensk kultur utomlands, att utlandsrepresentationen liksom UD ska arbeta mer dynamiskt samt att samarbetet med svenska företag i utlandet stärks. Gott så. Åter tänker jag på slumpen. När en H&M-fabrik i Bangladesh nyligen avslöjades för missförhållanden gav det ingen guldstjärna i Sveriges internationella protokoll.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Utmaningen för ett statligt pr-arbete är att ­skapa en grund, som överlever slump och kris, och som mot­arbetar plumpar i protokollet.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X