God framtidstro i verkstadsindustrin

Inköpschefsindex steg i oktober vilket överraskade de flesta bedömare. Index visar att svensk industrikonjunktur fortsatt ligger på hög nivå.

Under strecket
Publicerad
Annons

Inköpschefsindex är en snabb konjunkturindikator för tillverkningsindustrin. Orderingången visar något sämre siffror men bilden är splittrad. En svagare exportmarknad vägs delvis upp av fler beställningar från hemmamarknaden.

Det är en något annorlunda bild än i Konjunkturinstitutets barometer som, tidigare i veckan, visade en vikande kurva för tillverkningsindustrin.

Annons
Annons
Annons