X
Annons
X
Gäst

Glöm inte utrikeshandel i pånyttfött totalförsvar

Läs mer om Försvarets framtid
Ett skepp kommer lastat - om vi är förberedda.
Ett skepp kommer lastat - om vi är förberedda. Foto: Adam Ihse/TT

Äntligen har de skamligt försummade civila delarna av totalförsvaret börjat komma i någorlunda rätt fokus. Nu gäller att med klokskap fylla de luckor som blivit så påtagliga. Försvarsberedningens rapport måste bli en larmklocka som ljuder länge. Inte minst gäller att tillse att handeln med varor och tjänster över våra gränser ges en självklar plats i all planering. Annars riskerar försvaret stå med stora luckor när allvaret en dag bankar på dörren.

Ett skepp kommer lastat - om vi är förberedda.

Foto: Adam Ihse/TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X