Glöm inte utrikeshandel i pånyttfött totalförsvar

Ett skepp kommer lastat - om vi är förberedda.
Ett skepp kommer lastat - om vi är förberedda. Foto: Adam Ihse/TT
Under strecket
Publicerad
Annons

Äntligen har de skamligt försummade civila delarna av totalförsvaret börjat komma i någorlunda rätt fokus. Nu gäller att med klokskap fylla de luckor som blivit så påtagliga. Försvarsberedningens rapport måste bli en larmklocka som ljuder länge. Inte minst gäller att tillse att handeln med varor och tjänster över våra gränser ges en självklar plats i all planering. Annars riskerar försvaret stå med stora luckor när allvaret en dag bankar på dörren.

Annons
Annons
Annons