Glöm inte maxtaxans nackdelar

Under strecket
Publicerad
Annons

Det finns redan 3 300 lagar och förordningar i Sverige. Vid halvårsskiftet fick vi ytterligare 62. Tillskottet innehåller mycket valfläsk. Man skulle kunna tro att regeringen vill köpa sig kärlek inför valet.
Det finns något för nästan alla smaker. Dagersättningen för värnpliktiga höjs. Beviskravet vid prövning av arbetsskada sänks. Jordbrukare ska få nya bidrag. Inom tandvården införs ett högkostnadsskydd för äldre. Sådant kan göra en regering populär. Men ett av huvudnumren är den nya maxtaxan för äldreomsorgen.
Fortsättningsvis får kommunerna inte ta ut avgifter för vård och omsorg som överstiger 1 516 kronor i månaden. Det är lätt se det positiva med maxtaxan. Skattebetalare som har bidragit till att bekosta driften av vård och omsorg under hela sitt yrkesverksamma liv garanteras att avgifterna inte äter upp hela hushållskassan när det blir dags att använda äldreomsorgens tjänster för egen del.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons