Annons

”Glöm inte den effektiva järnvägen, Eneroth”

Foto: Johan Nilsson/TT

Även om vägtrafiken elektrifieras förblir järnvägen mer energieffektiv. Långväga transporter samt medeldistans är bäst med tåg och därför behövs satsningar på järnvägen, skriver Björn Asplund, Swedtrain.

Under strecket
Publicerad

Nu har regeringen gett Trafikverket i uppdrag ”att inleda planering för en utbyggnad av elvägar längs det statliga vägnätet”. Detta handlar om att skapa en tidsplan för att totalt elektrifiera 3 000 kilometer av den mest trafikerade vägen. Längs med eller i närheten av i stort sett alla dessa vägar finns redan fungerande elektrifierad järnväg som kan användas mer effektivt.

I hundra år har Sveriges järnvägar varit elektrifierade och nu introduceras eldrift för andra transportsätt. Det är bra, men även om vägtrafiken elektrifieras förblir järnvägen mer energieffektiv. En anledning är den låga friktion järnhjul mot järnräls ger jämfört med gummihjul mot asfalt. Faktum är att rullmotståndet är betydligt högre för gummi jämfört med järn och det kvarstår även om energikällan är densamma. Dessutom blir luftmotståndet lägre när vagnarna körs sammankopplade som tåg. Lastbilar i kolonnkörning kommer inte att uppnå samma låga nivåer. Energianvändningen vid godstransport med eldriven lastbil blir minst det dubbla per ton och kilometer.

Annons
Annons
Annons